Heren hoofdklasse 1977

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1977 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 11 11 5 5 60
2 1977 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 11 9 4 1 55
3 1977 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 9 8 4 0 47
4 1977 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Grouw, Warga Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Wergea 12 3 1 9 43
5 1977 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 9 5 4 3 41
6 1977 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 9 5 2 0 39
7 1977 Dirk Talsma Weidum Weidum 8 4 5 2 37
8 1977 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 7 4 7 3 36
9 1977 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 6 5 5 1 33
10 1977 Minne Hovenga Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 3 5 8 0 27
11 1977 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 7 6 1 26
12 1977 Bert Rinia Makkum Makkum 5 3 4 0 25
13 1977 Jan van der Molen Franeker Franeker 4 3 5 0 23
14 1977 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 4 3 4 1 22
15 1977 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 4 1 8 0 22
16 1977 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 2 6 3 0 21
17 1977 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 1 4 8 0 19
18 1977 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 2 4 3 0 17
19 1977 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 1 3 8 0 17
20 1977 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 1 4 3 0 14
21 1977 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 0 5 4 0 14
22 1977 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 1 1 7 0 12
23 1977 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 3 1 0 0 11
24 1977 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 1 1 4 0 9
25 1977 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 1 2 1 1 8
26 1977 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 3 2 0 8
27 1977 Gerrit Okkinga Oosterlittens, Berlikum, Arum Oosterlittens, Berltsum, Arum 0 3 2 0 8
28 1977 Klaas Herrema Joure, Poppingawier Joure, Poppingawier 1 0 4 1 7
29 1977 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 4 0 7
30 1977 Sjors Hempenius Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 2 0 0 0 6
31 1977 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 0 2 2 0 6
32 1977 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
33 1977 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 1 1 0 0 5
34 1977 Lammert Breuker Marssum Marssum 0 2 1 0 5
35 1977 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 0 1 2 0 4
36 1977 Jan Faber Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden 0 1 0 0 2
37 1977 Hessel Hovenga Wommels Wommels 0 1 0 0 2
38 1977 Eppie Heins Wommels Wommels 0 1 0 0 2
39 1977 Sjoerd D Janzen Oosterbierum, Berlikum, Stitswerd Oosterbierum, Berltsum, Stitswerd 0 0 2 0 2
40 1977 Bote van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
41 1977 Fokke de Boer Herbaijum Herbaijum 0 0 1 0 1
42 1977 Gerrit Wiersma Akkerwoude Akkerwoude 0 0 1 0 1
43 1977 Willem de Haan Akkerwoude, Veenwouden Akkerwoude, Veenwouden 0 0 1 0 1
44 1977 Doeke Smeding Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
45 1977 Jan de Groot Groningen Groningen 0 0 1 0 1