Heren hoofdklasse 1978

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1978 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Warga Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Wergea 13 10 3 5 62
2 1978 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 10 13 0 3 56
3 1978 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 8 6 8 4 44
4 1978 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 8 5 8 1 42
5 1978 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 8 4 8 0 40
6 1978 Dirk Talsma Weidum Weidum 7 9 1 0 40
7 1978 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 7 5 8 1 39
8 1978 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 8 3 7 2 37
9 1978 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 7 4 8 3 37
10 1978 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 6 6 7 0 37
11 1978 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 6 6 7 1 37
12 1978 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 5 6 9 2 36
13 1978 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 3 5 8 0 27
14 1978 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 3 5 3 1 22
15 1978 Bert Rinia Makkum Makkum 2 3 8 1 20
16 1978 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 4 4 1 18
17 1978 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 2 3 5 0 17
18 1978 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 2 2 5 0 15
19 1978 Jan van der Molen Franeker Franeker 3 1 2 1 13
20 1978 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden Leeuwarden 2 1 4 0 12
21 1978 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 1 3 3 0 12
22 1978 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 2 2 1 0 11
23 1978 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 1 3 1 0 10
24 1978 Bote van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 3 0 0 9
25 1978 Yde Haarsma Jorwerd Jorwerd 1 1 3 1 8
26 1978 Klaas Herrema Joure, Poppingawier Joure, Poppingawier 1 1 3 0 8
27 1978 Sjonnie Nota Harlingen Harlingen 2 0 1 0 7
28 1978 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 1 1 2 1 7
29 1978 Johannes Andela Winsum Winsum 1 1 1 0 6
30 1978 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 0 2 2 0 6
31 1978 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 1 0 1 0 4
32 1978 Otto Brunia Exmorra Exmorra 1 0 1 0 4
33 1978 Jan Faber Vrouwenparochie, Leeuwarden, Oudebildtzijl Vrouwenparochie, Leeuwarden, Oudebildtzijl 0 2 0 0 4
34 1978 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 2 0 0 4
35 1978 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 0 1 2 0 4
36 1978 Anne Bootsma Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
37 1978 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 0 1 0 0 2
38 1978 Lammert Breuker Marssum Marssum 0 1 0 0 2
39 1978 Jitze Meerstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 0 0 2
40 1978 Eelco van den Akker Nij Beets Nij Beets 0 0 2 0 2
41 1978 Lieuwe van der Meulen Noordwijk Noordwijk 0 0 2 0 2
42 1978 Reitse Mienstra Heerenveen Heerenveen 0 0 1 0 1
43 1978 Andre Roosenburg Franeker Franeker 0 0 1 0 1
44 1978 Sjaak Rinia Makkum Makkum 0 0 1 0 1
45 1978 Johannes Baggelaar Drachten Drachten 0 0 1 0 1
46 1978 Fokke de Boer Harbaijum Herbaijum 0 0 1 0 1
47 1978 Sjors Hempenius Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
48 1978 Anne Norberhuis Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 1978 Henk Hellinga Bolsward, Makkum Bolsward, Makkum 0 0 1 0 1
50 1978 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 0 0 1 0 1