Heren hoofdklasse 1979

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1979 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Warga, Grou, Deinum Zweins, Winsum, Wergea, Grou, Deinum 18 4 3 9 65
2 1979 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 13 4 5 4 52
3 1979 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 12 5 3 3 49
4 1979 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 6 4 9 3 35
5 1979 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 6 6 4 5 34
6 1979 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 4 7 7 0 33
7 1979 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 3 6 8 1 29
8 1979 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 1 10 6 0 29
9 1979 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 5 2 9 0 28
10 1979 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 6 4 1 0 27
11 1979 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 3 5 8 0 27
12 1979 Jan Vaas Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 3 5 6 0 25
13 1979 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 3 4 5 0 22
14 1979 Bert Rinia Makkum Makkum 4 2 5 1 21
15 1979 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 3 3 6 1 21
16 1979 Jan van der Molen Franeker Franeker 3 4 2 0 19
17 1979 Dirk Talsma Weidum Weidum 3 4 2 0 19
18 1979 Yde Haarsma Jorwerd Jorwerd 3 2 5 2 18
19 1979 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 2 3 5 0 17
20 1979 Oepie Larooi Marssum Marssum 4 1 1 1 15
21 1979 Bote van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 3 2 0 14
22 1979 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 1 4 2 0 13
23 1979 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 3 0 3 0 12
24 1979 Eelco van den Akker Nij Beets Nij Beets 0 5 2 0 12
25 1979 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 4 4 0 12
26 1979 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 2 1 3 0 11
27 1979 Klaas Herrema Joure, Poppingawier Joure, Poppingawier 0 5 1 0 11
28 1979 Jan Faber Vrouwenparochie, Leeuwarden, Oudebildtzijl Vrouwenparochie, Leeuwarden, Oudebildtzijl 2 0 2 1 8
29 1979 Sjors Hempenius Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 1 2 1 0 8
30 1979 Sjonnie Nota Harlingen Harlingen 1 1 3 0 8
31 1979 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 1 2 0 0 7
32 1979 Sipke Saakstra Dronrijp, Franeker, Groningen Dronrijp, Franeker, Groningen 1 1 2 0 7
33 1979 Otto Brunia Exmorra Exmorra 0 3 1 0 7
34 1979 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 1 1 1 0 6
35 1979 Johannes Adema Groningen Groningen 1 1 0 0 5
36 1979 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 0 2 1 0 5
37 1979 Lieuwe van der Meulen Noordwijk Noordwijk 0 2 0 0 4
38 1979 Henk Hellinga Bolsward, Makkum Bolsward, Makkum 1 0 0 0 3
39 1979 Sjaak Rinia Makkum Makkum 1 0 0 0 3
40 1979 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 0 1 0 0 2
41 1979 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
42 1979 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
43 1979 Dirk van der Leest Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 0 0 1 0 1
44 1979 Goos Nijman Poppingawier Poppingawier 0 0 1 0 1
45 1979 Cees Stavinga Poppingawier Poppingawier 0 0 1 0 1
46 1979 Piet Oberman Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
47 1979 Wieb Dijkstra Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 0 0 1 0 1
48 1979 Jan Dijkstra Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 0 0 1 0 1