Heren hoofdklasse 1980

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1980 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 11 9 5 2 56
2 1980 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 11 4 5 7 46
3 1980 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 10 4 8 2 46
4 1980 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 10 3 5 1 41
5 1980 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 9 5 4 0 41
6 1980 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 8 6 4 6 40
7 1980 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Warga Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Wergea 8 4 8 3 40
8 1980 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 8 6 3 5 39
9 1980 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 6 9 3 2 39
10 1980 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 8 4 4 1 36
11 1980 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 4 8 4 1 32
12 1980 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 5 2 8 0 27
13 1980 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 3 7 1 0 24
14 1980 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 3 4 6 0 23
15 1980 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 4 1 8 0 22
16 1980 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 2 4 0 20
17 1980 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 1 3 7 0 16
18 1980 Sipke Saakstra Dronrijp, Franeker, Groningen Dronrijp, Franeker, Groningen 1 5 2 1 15
19 1980 Eelco van den Akker Nij Beets Nij Beets 0 6 2 0 14
20 1980 Jan Faber Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden 1 3 4 0 13
21 1980 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 0 4 5 0 13
22 1980 Oepie Larooi Marssum Marssum 1 1 7 0 12
23 1980 Jan van der Molen Franeker Franeker 1 3 2 0 11
24 1980 Dirk Talsma Weidum Weidum 1 1 6 0 11
25 1980 Dirk van der Leest Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 0 4 3 0 11
26 1980 Klaas Herrema Joure, Poppingawier Joure, Poppingawier 1 3 1 0 10
27 1980 Klaas Postma Stiens Stiens 1 1 5 0 10
28 1980 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 0 3 4 0 10
29 1980 Yde Haarsma Jorwerd Jorwerd 2 1 1 0 9
30 1980 Bert Rinia Makkum Makkum 1 0 6 0 9
31 1980 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 4 0 0 8
32 1980 Bote van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 2 0 7
33 1980 Wieb Dijkstra Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 1 1 1 0 6
34 1980 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 0 2 2 0 6
35 1980 Johannes Adema Groningen Groningen 0 2 1 0 5
36 1980 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 1 3 0 5
37 1980 Johannes Andela Winsum Winsum 1 0 1 0 4
38 1980 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 1 0 1 0 4
39 1980 Jacob (Jappie) Mulder Sexbierum Sexbierum 1 0 1 0 4
40 1980 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 1 0 1 0 4
41 1980 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 0 1 2 0 4
42 1980 Lieuwe van der Meulen Noordwijk Noordwijk 1 0 0 0 3
43 1980 Jan Dijkstra Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 1 0 0 0 3
44 1980 Willem Oberman Ternaard Ternaard 1 0 0 0 3
45 1980 Doeke Smeding Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
46 1980 Dominicus van der Wal Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
47 1980 Otto Brunia Exmorra Exmorra 0 1 0 0 2
48 1980 Sjonnie Nota Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
49 1980 Ane Jan Anema Roordahuizum Roordahuizum 0 0 1 0 1
50 1980 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 0 0 1 0 1
51 1980 Renze Hof Franeker Franeker 0 0 1 0 1
52 1980 Wietse Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1