Heren hoofdklasse 1981

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1981 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 22 2 7 8 77
2 1981 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 15 4 8 5 61
3 1981 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 15 2 8 3 57
4 1981 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 10 8 8 4 54
5 1981 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 5 9 9 2 42
6 1981 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 5 9 8 0 41
7 1981 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 6 6 2 1 32
8 1981 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 7 3 4 0 31
9 1981 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 4 5 5 1 27
10 1981 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 2 8 3 0 25
11 1981 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 4 3 3 0 21
12 1981 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 2 5 4 0 20
13 1981 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 3 4 1 1 18
14 1981 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 2 4 4 1 18
15 1981 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 2 3 5 0 17
16 1981 Sipke Saakstra Groningen, Franeker, Dronrijp Groningen, Franeker, Dronrijp 1 6 2 0 17
17 1981 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 3 1 5 1 16
18 1981 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 1 4 4 0 15
19 1981 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, Marssum, St-Annaparochie Wommels, Burgwerd, Marssum, St.-Annaparochie 1 4 4 0 15
20 1981 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 6 2 0 14
21 1981 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 3 0 4 1 13
22 1981 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 2 0 6 0 12
23 1981 Sjoerd D Janzen Oosterbierum, Berlikum, Stitswerd Oosterbierum, Berltsum, Stitswerd 1 3 3 0 12
24 1981 Eelco van den Akker Nij Beets Nij Beets 1 2 4 0 11
25 1981 Ane Jan Anema Roordahuizum Roordahuizum 1 2 4 0 11
26 1981 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 0 5 1 0 11
27 1981 Oepie Larooi Marssum Marssum 2 1 2 2 10
28 1981 Jan Faber Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden 1 2 3 0 10
29 1981 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 3 0 0 0 9
30 1981 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 4 1 0 9
31 1981 Peter Rinia Makkum Makkum 1 2 1 1 8
32 1981 Otto Brunia Exmorra Exmorra 1 1 1 0 6
33 1981 Jan van der Molen Franeker Franeker 1 1 1 0 6
34 1981 Sjaak Rinia Makkum Makkum 0 3 0 0 6
35 1981 Dirk van der Leest Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 0 1 4 0 6
36 1981 Doeke Smeding Dronrijp Dronrijp 1 1 0 0 5
37 1981 Anne Bootsma Bolsward Bolsward 1 1 0 0 5
38 1981 Klaas Postma Stiens Stiens 0 2 1 0 5
39 1981 Johannes Andela Winsum Winsum 0 1 0 0 2
40 1981 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
41 1981 Yme de Haan Pingjum, Groningen Pingjum, Groningen 0 0 2 0 2
42 1981 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 0 0 1 0 1
43 1981 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
44 1981 Jitze Meerstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
45 1981 Tjerk de Groot Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1