Heren hoofdklasse 1982

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1982 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 29 4 3 12 98
2 1982 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 21 4 5 8 76
3 1982 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 20 3 4 6 70
4 1982 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 3 9 7 1 34
5 1982 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 2 10 7 0 33
6 1982 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 4 5 6 0 28
7 1982 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 4 3 5 0 23
8 1982 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 4 3 5 1 23
9 1982 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 2 7 3 0 23
10 1982 Reinder Triemstra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 4 4 2 1 22
11 1982 Peter Rinia Makkum Makkum 3 3 7 0 22
12 1982 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 2 6 4 1 22
13 1982 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 3 4 4 0 21
14 1982 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 6 2 0 20
15 1982 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 3 2 6 0 19
16 1982 Sjoerd D Janzen Oosterbierum, Berlikum, Stitswerd Oosterbierum, Berltsum, Stitswerd 2 6 1 0 19
17 1982 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 2 4 5 0 19
18 1982 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 2 5 2 0 18
19 1982 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 5 1 0 17
20 1982 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 2 3 4 0 16
21 1982 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, Marssum, St-Annaparochie Wommels, Burgwerd, Marssum, St.-Annaparochie 1 5 2 0 15
22 1982 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 2 3 2 0 14
23 1982 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 2 2 4 1 14
24 1982 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 2 2 2 0 12
25 1982 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 3 6 0 12
26 1982 Doeke Smeding Dronrijp Dronrijp 1 1 6 1 11
27 1982 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 4 3 0 11
28 1982 Sjaak Rinia Makkum Makkum 1 3 2 0 11
29 1982 Yme de Haan Groningen, Pingjum Groningen, Pingjum 1 2 2 0 9
30 1982 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 0 3 3 0 9
31 1982 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 0 1 5 0 7
32 1982 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 1 0 3 0 6
33 1982 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 1 1 0 1 5
34 1982 Frans Groen St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
35 1982 Hotze Rusticus Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum 0 1 3 0 5
36 1982 Eelco van den Akker Nij Beets Nij Beets 0 0 5 0 5
37 1982 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 1 0 1 0 4
38 1982 Jan Faber Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden 1 0 0 0 3
39 1982 Jean Claude Letroye Belgie (Braine) Braine 1 0 0 0 3
40 1983 Geert Faber Stiens Stiens 0 0 2 0 2
41 1982 Ane Jan Anema Roordahuizum Roordahuizum 0 1 0 0 2
42 1982 Keimpe Wierstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
43 1982 Michel Depasse Belgie (Horreus) Belgie (Horreus) 0 1 0 0 2
44 1982 Otto Brunia Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
45 1982 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 0 1 0 1
46 1982 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 0 1 0 1
47 1982 Piet Miedema Lelystad Lelystad 0 0 1 0 1
48 1982 Jitze Meerstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
49 1982 Reinder Wiersma Arum Arum 0 0 1 0 1
50 1982 Jan Kamminga Arum Arum 0 0 1 0 1
51 1982 A Dufourt Belgie (Braine) Braine 0 0 1 0 1