Heren hoofdklasse 1983

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1983 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 22 5 4 8 80
2 1983 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 17 7 5 6 70
3 1983 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 13 4 2 4 49
4 1983 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 8 2 7 0 35
5 1983 Peter Rinia Makkum Makkum 7 4 5 0 34
6 1983 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 4 7 4 1 30
7 1983 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 5 4 6 3 29
8 1983 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 3 5 7 0 26
9 1983 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 5 4 2 0 25
10 1983 Hotze Rusticus Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum 2 6 7 2 25
11 1983 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 4 4 4 2 24
12 1983 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 3 4 7 0 24
13 1983 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 2 6 5 1 23
14 1983 Sjoerd D Janzen Oosterbierum, Berlikum, Stitswerd Oosterbierum, Berltsum, Stitswerd 3 5 3 1 22
15 1983 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 3 6 2 21
16 1983 Catharinus van Seijst Franeker, Drachten, Menaldum Franeker, Drachten, Menaldum 5 2 1 1 20
17 1983 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 3 3 5 1 20
18 1983 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 3 4 2 0 19
19 1983 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 3 3 0 18
20 1983 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 0 6 5 0 17
21 1983 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 2 4 2 1 16
22 1983 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 2 4 2 0 16
23 1983 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 2 3 3 0 15
24 1983 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 1 5 2 0 15
25 1983 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 0 6 3 0 15
26 1983 Sjaak Rinia Makkum Makkum 2 2 2 0 12
27 1983 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 4 1 0 12
28 1983 Doeke Smeding Dronrijp Dronrijp 2 1 2 0 10
29 1983 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 0 2 6 0 10
30 1983 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, Ried, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, Ried, St.-Annaparochie 0 3 3 0 9
31 1983 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 0 4 0 0 8
32 1983 Johannes Andela Winsum Winsum 0 1 5 0 7
33 1983 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 1 0 2 0 5
34 1983 Goos Nijman Poppingawier Poppingawier 1 0 1 0 4
35 1983 Keimpe Wierstra Franeker Franeker 1 0 1 0 4
36 1983 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 1 0 0 0 3
37 1983 Francois de Buyzer Belgie België 1 0 0 0 3
38 1983 Wietse Punter Weidum, Ried Weidum, Ried 0 1 1 0 3
39 1983 Klaas Postma Stiens Stiens 0 1 1 0 3
40 1983 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 0 3 0 3
41 1983 Jurjen Dijkstra Giekerk, Oenkerk Giekerk, Oenkerk 0 1 0 0 2
42 1983 Jitze Meerstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 0 0 2
43 1983 Armand Charmand Belgie België 0 1 0 0 2
44 1983 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 0 0 2 0 2
45 1983 Geert Faber Stiens Stiens 0 0 2 0 2
46 1983 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 0 1 0 1
47 1983 Andries Hogenhuis Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 0 1 0 1
48 1983 Jan Faber Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden Vrouwenparochie, Oudebildtzijl, Leeuwarden 0 0 1 0 1
49 1983 George Bellemans Belgie België 0 0 1 0 1