Heren hoofdklasse 1984

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1984 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 22 7 3 10 83
2 1984 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 21 4 5 9 76
3 1984 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 15 3 4 3 55
4 1984 Peter Rinia Makkum Makkum 8 8 6 1 46
5 1984 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 4 11 7 2 41
6 1984 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 6 7 5 1 37
7 1984 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 5 6 1 28
8 1984 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 4 6 3 1 27
9 1984 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 4 6 2 2 26
10 1984 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 5 3 3 2 24
11 1984 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 4 4 4 0 24
12 1984 Hotze Rusticus Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum Lollum, Groningen, Leeuwarden, Marssum 4 3 5 0 23
13 1984 Sjaak Rinia Makkum Makkum 2 6 4 0 22
14 1984 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 4 2 5 0 21
15 1984 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 1 5 6 0 19
16 1984 Jurjen Dijkstra Giekerk, Oenkerk Giekerk, Oenkerk 2 4 4 0 18
17 1984 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 2 3 5 0 17
18 1984 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 2 3 5 0 17
19 1984 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 3 2 1 0 14
20 1984 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 0 4 6 0 14
21 1984 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 2 1 5 1 13
22 1984 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 1 4 2 0 13
23 1984 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 0 5 3 0 13
24 1984 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 0 2 9 0 13
25 1984 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 1 3 2 0 11
26 1984 Goos Nijman Poppingawier Poppingawier 2 1 2 0 10
27 1984 Douwe van der Molen Baard, Leeuwarden Baard, Leeuwarden 1 2 2 0 9
28 1984 Johannes Andela Winsum Winsum 0 2 5 0 9
29 1984 Sjoerd D Janzen Oosterbierum, Berlikum, Stitswerd Oosterbierum, Berltsum, Stitswerd 2 0 2 0 8
30 1984 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 0 2 4 0 8
31 1984 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 2 3 0 7
32 1984 Any van Straten Kimswerd, Menaldum, Finkum Kimswerd, Menaldum, Feinsum 1 1 1 0 6
33 1984 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 1 1 1 0 6
34 1984 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, Ried, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, Ried, St.-Annaparochie 1 0 2 0 5
35 1984 Geert Wijma Makkum Makkum 1 0 1 0 4
36 1984 Ytzen Wassenaar Wier Wier 0 1 2 0 4
37 1984 Didier Brisson Belgie België 1 0 0 0 3
38 1984 Marc van Hasselt Belgie België 1 0 0 0 3
39 1984 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 0 1 1 0 3
40 1984 Klaas Dijkstra Giekerk Giekerk 0 1 1 0 3
41 1984 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
42 1984 Lieuwe de Jong Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
43 1984 Dirk Punter Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
44 1984 Siep van der Meij Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 0 0 2
45 1984 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 0 1 0 0 2
46 1984 Francis Matthieu Belgie België 0 1 0 0 2
47 1984 Marc Gossens Belgie België 0 1 0 0 2
48 1984 Dominicus van der Wal Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
49 1984 Jouke Hovenga Wommels Wommels 0 0 2 0 2
50 1984 Klaas Postma Stiens Stiens 0 0 2 0 2
51 1984 Jan Dijkstra Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 0 0 2 0 2
52 1984 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 0 1 0 1
53 1984 Jan Hylkema Grou Grou 0 0 1 0 1
54 1984 Bouke de Jong Grou Grou 0 0 1 0 1
55 1984 Otto Brunia Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
56 1984 Piet Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 0 0 1 0 1
57 1984 Eppie Heins Wommels Wommels 0 0 1 0 1
58 1984 Ane Jan Anema Roordahuizum Roordahuizum 0 0 1 0 1
59 1984 Jan Drewis Achenbach Winsum Winsum 0 0 1 0 1
60 1984 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 0 0 1 0 1
61 1984 Christane Jacquard Belgie België 0 0 1 0 1
62 1984 George Bellemans Belgie België 0 0 1 0 1