Dames hoofdklasse 1984

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1984 Anita Wieling Wier Wier 11 6 3 0 48
2 1984 Roelie Punter Wommels Wommels 7 4 1 0 30
3 1984 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 6 4 4 0 30
4 1984 Klaske Blümers Wytgaard/Huizum Wytgaard/Huizum 5 5 1 0 26
5 1984 Truus Smeding Dronrijp Dronrijp 4 7 0 0 26
6 1984 Hennie Faber Dronrijp/Tzummarum Dronrijp/Tzummarum 6 3 0 0 24
7 1984 Siemke Andela Winsum Winsum 4 5 2 0 24
8 1984 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 4 5 1 0 23
9 1984 Geartsje Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 4 2 4 0 20
10 1984 Heleen Jousma Wirdum/Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Wirdum/Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 3 4 1 0 18
11 1984 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 4 2 1 0 17
12 1984 Janny van der Heide Wommels Wommels 4 2 0 0 16
13 1984 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 3 3 0 0 15
14 1984 Hinke Eringa Kubaard Kûbaard 4 1 0 0 14
15 1984 Antje Politiek Kimswerd/Sexbierum Kimswerd/Sexbierum 3 2 1 0 14
16 1984 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 3 2 1 0 14
17 1984 Monique Gjaltema Peins/Leeuwarden Peins/Leeuwarden 2 3 2 0 14
18 1984 Gertrud de Witte Makkum Makkum 2 3 1 1 13
19 1984 Lia de Jong Wommels Wommels 2 1 2 0 10
20 1984 Saskia Dijkstra Midlum Midlum 2 1 1 1 9
21 1984 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 2 1 0 0 8
22 1984 Thea Leen Beers/Jellum Bears 1 1 3 0 8
23 1984 Jeltje de Jong Weidum Weidum 0 4 0 0 8
24 1984 Loltsje Punter Raerd Raerd 0 4 0 0 8
25 1984 Klaske Schukken Nijland/IJsbrechtum Nijland/IJsbrechtum 1 0 4 0 7
26 1984 Joke Hoekstra Wergea Wergea 0 3 1 0 7
27 1984 Annie Andringa Wytgaard Wytgaard 1 1 1 0 6
28 1984 Ytje Punter-Monsma Ried Ried 1 0 3 0 6
29 1984 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker Franeker 0 2 2 0 6
30 1984 Sjoukje Agema Mantgum Mantgum 1 1 0 0 5
31 1984 Rina Hoiting IJsbrechtum IJsbrechtum 1 0 2 0 5
32 1984 Antje van der Schaaf Easterlittens Easterlittens 0 1 2 0 4
33 1984 Riet Smits Makkum Makkum 0 1 2 0 4
34 1984 Tjibbina Postma Franeker Franeker 1 0 0 0 3
35 1984 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
36 1984 Willy van der Eems Zurich Zurich 0 1 1 0 3
37 1984 Ymkje van Noord Easterlittens Easterlittens 0 1 1 0 3
38 1984 Froukje Gaastra Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
39 1984 Itsje Dijkstra Peins/Menaldum Peins/Menaldum 0 1 0 0 2
40 1984 Sjoukje Folkerts Arum Arum 0 1 0 0 2
41 1984 Trude Nijman Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
42 1984 Rinnie Postma St Annaparochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
43 1984 Tineke Wagenaar Marssum Marssum 0 1 0 0 2
44 1984 Hiske Wiersma Stiens Stiens 0 1 0 0 2
45 1984 Grietje de Haan Engelum Engelum 0 0 1 0 1
46 1984 Marieke Heida Jirnsum/Stiens Jirnsum 0 0 1 0 1
47 1984 Annie Keizer Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
48 1984 Annie Keegestra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
49 1984 Miranda Post Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
50 1984 Betty Spoelstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
51 1984 Hilda Stienstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
52 1984 Bea Terpstra Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
53 1984 Froukje Visser Franeker Franeker 0 0 1 0 1
54 1984 Pietricia de Vries Wier Wier 0 0 1 0 1
55 1984 Aukje Wiersma Swichum Swichum 0 0 1 0 1
56 1984 Jannie Wiersma-Zijlstra Wier Wier 0 0 1 0 1
57 1984 Jeltje Zondervan Ysbrechtum Ysbrechtum 0 0 1 0 1
58 1984 Hotske Huisman Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1