Dames hoofdklasse 1985

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1985 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 8 9 1 0 43
2 1985 Lia de Jong Wommels Wommels 10 3 2 1 38
3 1985 Roelie Punter Wommels Wommels 8 6 2 0 38
4 1985 Hennie Faber Dronrijp/Tzummarum Dronrijp/Tzummarum 8 3 3 0 33
5 1985 Anita Wieling Wier Wier 6 6 0 2 30
6 1985 Truus Smeding Dronrijp Dronrijp 5 5 1 0 26
7 1985 Siemke Andela Winsum Winsum 5 3 3 0 24
8 1985 Monique Gjaltema Peins/Leeuwarden Peins/Leeuwarden 3 5 3 0 22
9 1985 Antje Smeding Wommels Wommels 4 3 2 0 20
10 1985 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 3 3 2 0 17
11 1985 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 3 3 2 0 17
12 1985 Klaske Blümers Wytgaard/Huizum Wytgaard/Huizum 2 4 2 0 16
13 1985 Geartsje Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 3 1 2 0 13
14 1985 Antje Politiek Kimswerd/Sexbierum Kimswerd/Sexbierum 2 2 2 0 12
15 1985 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 1 3 1 0 10
16 1985 Joke Koldijk Jorwert/Mantgum Jorwerd 1 2 3 0 10
17 1985 Klaske Schukken Nijland/IJsbrechtum Nijland/IJsbrechtum 1 1 3 0 8
18 1985 Marieke Heida Jirnsum/Stiens Jirnsum 1 2 0 0 7
19 1985 Heleen Jousma Wirdum/Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Wirdum/Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 0 2 3 0 7
20 1985 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 1 1 2 0 7
21 1985 Itsje Dijkstra Peins/Menaldum Peins/Menaldum 1 1 1 0 6
22 1985 Grietje de Haan Engelum Engelum 1 1 1 0 6
23 1985 Joke Hoekstra Wergea Wergea 1 1 1 0 6
24 1985 Thea Leen Jellum Jellum 0 3 0 0 6
25 1985 Janke Cnossen IJsbrechtum IJsbrechtum 0 2 2 0 6
26 1985 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
27 1985 Gertrud de Witte Makkum Makkum 1 1 0 0 5
28 1985 Griet Elzinga Jirnsum Jirnsum 1 0 2 0 5
29 1985 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 0 2 1 0 5
30 1985 Tineke de Boer Menaem Menaldum 1 0 0 0 3
31 1985 Janke Hiemstra Bitgum Bitgum 1 0 0 0 3
32 1985 Sietske Jorna Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
33 1985 Tanja Meerstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
34 1985 Baudien Veltman Dronryp/Stiens Dronrijp 1 0 0 0 3
35 1985 Ymkje van Noord Easterlittens Easterlittens 1 0 0 0 3
36 1985 Annie Andringa Wytgaard Wytgaard 0 1 1 0 3
37 1985 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker Franeker 0 0 3 0 3
38 1985 Jokelyn Tienstra StAnnaparochie/Leeuwarden St.Annaparochie/Leeuwarden 0 0 3 0 3
39 1985 Ellen Buwalda Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
40 1985 Jeltje de Jong Weidum Weidum 0 1 0 0 2
41 1985 Moniek Merkies Ysbrechtum Ysbrechtum 0 1 0 0 2
42 1985 Trude Nijman Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
43 1985 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
44 1985 Matty Runia StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 1 0 0 2
45 1985 Loltsje Punter Raerd Raerd 0 1 0 0 2
46 1985 Lena Dijkstra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
47 1985 Bea Cuttress-Terpstra Tzummarum/Dongjum Tzummarum/Dongjum 0 0 2 0 2
48 1985 Froukje Gaastra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
49 1985 Joke Jensma StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 0 1 0 1
50 1985 Hanny Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
51 1985 Marja Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
52 1985 Tjibbina Postma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
53 1985 Gerda Veldman Hitzum Hitzum 0 0 1 0 1
54 1985 Hammie Westra Wommels Wommels 0 0 1 0 1