Heren hoofdklasse 1986

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1986 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 18 7 3 9 71
2 1986 Peter Rinia Makkum Makkum 15 7 5 3 64
3 1986 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 14 7 1 5 57
4 1986 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 7 9 9 1 48
5 1986 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 7 9 9 3 48
6 1986 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 10 4 7 0 45
7 1986 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 5 6 8 0 35
8 1986 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 5 7 4 1 33
9 1986 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 4 6 5 2 29
10 1986 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 4 5 7 3 29
11 1986 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 6 8 2 29
12 1986 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 4 5 5 2 27
13 1986 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 4 3 7 0 25
14 1986 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 3 5 6 3 25
15 1986 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 3 4 8 0 25
16 1986 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 2 8 2 0 24
17 1986 Gerben Okkinga Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum 2 6 1 0 19
18 1986 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 4 1 3 0 17
19 1986 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 4 1 3 0 17
20 1986 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 1 4 4 0 15
21 1986 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 1 2 5 0 12
22 1986 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 2 1 3 0 11
23 1986 Dirk van der Leest Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 1 3 2 0 11
24 1986 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 1 2 2 0 9
25 1986 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 1 2 1 0 8
26 1986 Goos Nijman Poppingawier Poppingawier 0 2 3 0 7
27 1986 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 2 0 0 0 6
28 1986 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 0 2 2 0 6
29 1986 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 1 0 2 0 5
30 1986 Willem Tuinman Dronrijp Dronrijp 1 0 2 0 5
31 1986 Geert Wijma Makkum Makkum 1 0 2 0 5
32 1986 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 1 3 0 5
33 1986 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 1 0 4
34 1986 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 2 0 4
35 1986 Sjaak Rinia Makkum Makkum 0 1 2 0 4
36 1986 Tjipko Vellinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
37 1986 Jan Vaas Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 0 1 1 0 3
38 1986 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 0 1 0 0 2
39 1986 Fokke Houtsma Groningen Groningen 0 1 0 0 2
40 1986 Douwe van der Molen Baard, Leeuwarden Baard, Leeuwarden 0 1 0 0 2
41 1986 Anne Piet Stellingwerf Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
42 1986 Yme de Haan Pingjum, Groningen Pingjum, Groningen 0 0 2 0 2
43 1986 Johannes Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
44 1986 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 0 0 1 0 1
45 1986 Jan Faber Oudebildtzijl, Leeuwarden Oudebildtzijl, Leeuwarden 0 0 1 0 1
46 1986 Jan Hylkema Grou Grou 0 0 1 0 1
47 1986 Dirk Wiersma Grou Grou 0 0 1 0 1
48 1986 Wietse Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
49 1986 Dirk de Haan Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1