Dames hoofdklasse 1986

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1986 Lia de Jong Wommels Wommels 15 8 1 0 62
2 1986 Roelie Punter Wommels Wommels 16 5 3 3 61
3 1986 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 10 1 2 0 34
4 1986 Hennie Faber Dronrijp/Tzummarum Dronrijp/Tzummarum 6 5 3 0 31
5 1986 Grietje de Haan Engelum Engelum 3 7 4 0 27
6 1986 Siemke Andela Winsum Winsum 5 5 1 0 26
7 1986 Klaske Blümers Wytgaard/Huizum Wytgaard/Huizum 2 7 2 0 22
8 1986 Hammie Westra Wommels Wommels 5 3 0 0 21
9 1986 Joke Koldijk Jorwert/Mantgum Jorwerd 2 7 1 0 21
10 1986 Monique Gjaltema Peins/Leeuwarden Peins/Leeuwarden 3 5 0 0 19
11 1986 Anita Wieling Wier Wier 2 6 1 1 19
12 1986 Geartsje Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 3 3 3 0 18
13 1986 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 1 5 3 0 16
14 1986 Jokelyn Tienstra StAnnaparochie/Leeuwarden St.Annaparochie/Leeuwarden 1 4 4 0 15
15 1986 Truus Smeding Dronrijp Dronrijp 1 4 3 0 14
16 1986 Thea Leen Jellum Jellum 2 2 3 0 13
17 1986 Bea Cuttress-Terpstra Dongjum Dongjum 3 0 2 0 11
18 1986 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 2 1 3 0 11
19 1986 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 1 2 3 0 10
20 1986 Joke Hoekstra Wergea Wergea 2 1 1 0 9
21 1986 Marieke Heida Jirnsum/Stiens Jirnsum 2 0 2 0 8
22 1986 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 2 0 2 0 8
23 1986 Janke Cnossen IJsbrechtum IJsbrechtum 1 2 1 0 8
24 1986 Antje Politiek Kimswerd Kimswerd 1 1 2 0 7
25 1986 Rina Hoiting IJsbrechtum IJsbrechtum 1 1 2 0 7
26 1986 Klaske Schukken Nijland/IJsbrechtum Nijland/IJsbrechtum 1 1 2 0 7
27 1986 Roelie Fopma Wytgaard Wytgaard 1 1 2 0 7
28 1986 Baudien Veltman Dronryp/Stiens Dronrijp 1 1 1 0 6
29 1986 Heleen Jousma Wirdum/Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Wirdum/Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 1 1 1 0 6
30 1986 Lena Dijkstra StAnnaparochie St.Annaparochie 1 0 3 0 6
31 1986 Ymkje van Noord Easterlittens Easterlittens 0 2 2 0 6
32 1986 Itsje Dijkstra Peins Peins 1 1 0 0 5
33 1986 Hinke Eringa Kubaard Kûbaard 1 1 0 0 5
34 1986 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 1 1 0 0 5
35 1986 Matty Runia StJacobiparochie St. Jacobiparochie 1 0 1 0 4
36 1986 Aukje Wiersma Swichum Swichum 1 0 1 0 4
37 1986 Sjoukje Agema Mantgum Mantgum 0 2 0 0 4
38 1986 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 0 2 0 0 4
39 1986 Anneke van der Sluis Mantgum Mantgum 0 2 0 0 4
40 1986 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 0 1 2 0 4
41 1986 Trijntje den Breejen Harlingen Harlingen 1 0 0 0 3
42 1986 Margriet Hoekstra Sexbierum Sexbierum 1 0 0 0 3
43 1986 Els Littel Ried Ried 1 0 0 0 3
44 1986 Tanja Meerstra Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 1 0 3
45 1986 Gertrud de Witte Makkum Makkum 0 1 1 0 3
46 1986 Ytje Punter-Monsma Ried Ried 0 0 3 0 3
47 1986 Isoline Brok Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
48 1986 Alie Faber Easterlittens Easterlittens 0 1 0 0 2
49 1986 Renate Hoekstra Wytgaard Wytgaard 0 0 2 0 2
50 1986 Janke Hiemstra Bitgum Bitgum 0 0 1 0 1
51 1986 Wytske Banga Grou Grou 0 0 1 0 1
52 1986 Ilona Blanksma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
53 1986 Aukje Buiteveld Jirnsum Jirnsum 0 0 1 0 1
54 1986 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
55 1986 Froukje Gaastra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
56 1986 Ingrid Hoekstra Wytgaard Wytgaard 0 0 1 0 1
57 1986 Joke Jensma StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 0 1 0 1
58 1986 Nelie Karel-Broersma Easterlittens Easterlittens 0 0 1 0 1
59 1986 Hanny Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
60 1986 Antje van der Schaaf Easterlittens Easterlittens 0 0 1 0 1
61 1986 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
62 1986 Carin Ypma Wergea Wergea 0 0 1 0 1