Heren hoofdklasse 1987

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1987 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 15 6 5 4 62
2 1987 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 11 9 7 1 58
3 1987 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 8 9 7 0 49
4 1987 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 11 5 5 5 48
5 1987 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 8 7 6 3 44
6 1987 Peter Rinia Makkum Makkum 12 2 3 6 43
7 1987 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 6 6 8 2 38
8 1987 Gerben Okkinga Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum 5 4 8 5 31
9 1987 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 7 4 2 30
10 1987 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 2 9 6 1 30
11 1987 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 4 6 5 0 29
12 1987 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 4 5 6 1 28
13 1987 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 7 2 1 0 26
14 1987 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 3 5 5 1 24
15 1987 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 1 6 7 0 22
16 1987 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 3 3 4 1 19
17 1987 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 2 3 7 1 19
18 1987 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 3 2 5 0 18
19 1987 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 2 4 1 0 15
20 1987 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 2 4 1 0 15
21 1987 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 2 3 3 0 15
22 1987 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 2 3 3 0 15
23 1987 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 1 4 3 0 14
24 1987 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 1 2 5 0 12
25 1987 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 1 1 5 0 10
26 1987 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 1 1 4 0 9
27 1987 Geert Wijma Makkum Makkum 1 1 3 0 8
28 1987 Douwe van der Molen Baard, Leeuwarden Baard, Leeuwarden 1 0 3 0 6
29 1987 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 3 0 0 6
30 1987 Anne Piet Stellingwerf Sexbierum Sexbierum 1 1 0 0 5
31 1987 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 1 1 0 0 5
32 1987 Wietse Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 2 1 0 5
33 1987 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 1 0 1 1 4
34 1987 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 1 0 1 0 4
35 1987 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 0 1 2 0 4
36 1987 Johannes Andela Winsum Winsum 1 0 0 0 3
37 1987 Jan Hesselius Sexbierum, Franeker Sexbierum, Franeker 1 0 0 0 3
38 1987 Willem Tuinman Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
39 1987 Sjaak Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
40 1987 Dirk van der Leest Groningen, Dronrijp Groningen, Dronrijp 0 0 2 0 2
41 1987 Jan Bantema Drachten Drachten 0 0 1 0 1
42 1987 Sjoerd Nieuwenhuis Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
43 1987 Gerrit Jan Westerveld Groningen Groningen 0 0 1 0 1