Dames hoofdklasse 1987

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1987 Roelie Punter Wommels Wommels 11 6 3 0 48
2 1987 Lia de Jong Wommels Wommels 12 3 1 1 43
3 1987 Jokelyn Tienstra StAnnaparochie/Leeuwarden St.Annaparochie/Leeuwarden 7 4 4 0 33
4 1987 Anita Wieling Wier Wier 6 5 3 1 31
5 1987 Klaske Blümers Wytgaard/Huizum Wytgaard/Huizum 5 5 2 1 27
6 1987 Monique Gjaltema Peins/Leeuwarden Peins/Leeuwarden 6 3 2 1 26
7 1987 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 2 5 6 0 22
8 1987 Hennie Faber Dronrijp/Tzummarum Dronrijp/Tzummarum 5 2 1 0 20
9 1987 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 1 4 9 0 20
10 1987 Geartsje Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 4 2 2 0 18
11 1987 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 3 4 1 0 18
12 1987 Klaske Schukken Nijland/IJsbrechtum Nijland/IJsbrechtum 3 4 1 0 18
13 1987 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 4 2 1 0 17
14 1987 Hammie Westra Wommels Wommels 4 1 2 0 16
15 1987 Joke Koldijk Jorwert/Mantgum Jorwerd 2 3 2 0 14
16 1987 Bea Cuttress-Terpstra Dongjum Dongjum 1 4 2 0 13
17 1987 Grietje de Haan Engelum Engelum 2 0 4 0 10
18 1987 Lida Bremer Stiens Stiens 1 2 2 0 9
19 1987 Baudien Veltman Dronryp/Stiens Dronrijp 0 4 1 0 9
20 1987 Renate Hoekstra Wytgaard Wytgaard 1 2 1 0 8
21 1987 Coby Westra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 1 1 1 0 6
22 1987 Marieke Heida Stiens Stiens 0 3 0 0 6
23 1987 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 1 0 1 0 4
24 1987 Truus Smeding Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
25 1987 Antje Politiek Kimswerd Kimswerd 0 2 0 0 4
26 1987 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 0 2 0 0 4
27 1987 Anneke van der Sluis Mantgum Mantgum 0 2 0 0 4
28 1987 Afke Hiemstra Franeker Franeker 0 1 2 0 4
29 1987 Itsje Dijkstra Peins Peins 0 1 2 0 4
30 1987 Froukje Dijkstra Huizum Huizum 1 0 0 0 3
31 1987 Ymkje van Noord Easterlittens Easterlittens 1 0 0 0 3
32 1987 Hiske Wiersma Stiens Stiens 1 0 0 0 3
33 1987 Carin Ypma Wergea Wergea 1 0 0 0 3
34 1987 Siemke Andela Winsum Winsum 0 1 1 0 3
35 1987 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 0 1 1 0 3
36 1987 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
37 1987 Jellie de Haan Witmarsum Witmarsum 0 0 3 0 3
38 1987 Sjoukje Agema Mantgum Mantgum 0 1 0 0 2
39 1987 Ilona Blanksma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
40 1987 Janke Cnossen IJsbrechtum IJsbrechtum 0 1 0 0 2
41 1987 Lena Dijkstra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
42 1987 Joke Jensma StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 1 0 0 2
43 1987 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
44 1987 Sjoukje Siderius Jorwert Jorwert 0 1 0 0 2
45 1987 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
46 1987 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
47 1987 Dina van Asperen Engelum Engelum 0 0 1 0 1
48 1987 Margreet de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
49 1987 Roelie Fopma Wytgaard Wytgaard 0 0 1 0 1
50 1987 Janet Gietema Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
51 1987 Francisca Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
52 1987 Doete de Groot Raerd Raerd 0 0 1 0 1
53 1987 Marja Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
54 1987 Hertha Miedema Stiens Stiens 0 0 1 0 1
55 1987 Tinie Postma Engelum Engelum 0 0 1 0 1
56 1987 Mariska Stienstra StAnnaparochie/StJacobiparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
57 1987 Aukje Wiersma Swichum Swichum 0 0 1 0 1