Heren hoofdklasse 1988

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1988 Coos Veltman Dronrijp Joure, Jorwerd Dronrijp. Joure, Jorwerd 12 9 5 1 59
2 1988 Gerben Okkinga Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum 10 10 9 8 59
3 1988 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 14 7 1 7 57
4 1988 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 10 9 4 1 52
5 1988 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 9 10 3 1 50
6 1988 Peter Rinia Makkum Makkum 10 7 4 1 48
7 1988 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 10 6 3 2 45
8 1988 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Warga, Grou Zweins, Winsum, Deinum, Wergea, Grou 8 5 4 5 38
9 1988 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 5 7 2 0 31
10 1988 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 5 3 7 0 28
11 1988 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 3 5 5 0 24
12 1988 Sipke Saakstra Groningen, Dronrijp, Franeker Groningen, Dronrijp, Franeker 5 3 2 0 23
13 1988 Andre Tolsma Rootdahuizum, Franeker, Dronrijp Reduzum, Franeker, Dronrijp 3 3 7 1 22
14 1988 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 5 1 4 3 21
15 1988 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 3 3 6 1 21
16 1988 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 3 2 7 0 20
17 1988 Gerrit Boomstra Sexbierum, Dronrijp Sexbierum, Dronrijp 2 3 8 0 20
18 1988 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 3 3 4 2 19
19 1988 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 3 3 4 0 19
20 1988 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 3 6 1 18
21 1988 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 2 3 3 0 15
22 1988 Andre Blumers Wijtgaard Wijtgaard 0 5 4 0 14
23 1988 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 2 5 0 12
24 1988 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 4 3 0 11
25 1988 Geert Wijma Makkum Makkum 1 2 3 0 10
26 1988 Anne Rinkema Oudebildtzijl Oudebildtzijl 1 1 5 0 10
27 1988 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 0 3 1 0 7
28 1988 Douwe van der Molen Baard, Leeuwarden Baard, Leeuwarden 1 1 1 0 6
29 1988 Tjipko Vellinga Franeker Franeker 1 1 1 0 6
30 1988 Dirk van der Leest Dronrijp, Groningen Dronrijp, Groningen 1 1 1 0 6
31 1988 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 2 2 0 6
32 1988 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 0 1 4 0 6
33 1988 Douwe de Boer IJsbrechtum IJsbrechtum 0 2 1 0 5
34 1988 Stephan Kleefstra Huizum, Dronrijp, Franeker Huizum, Dronrijp, Franeker 0 0 5 0 5
35 1988 Johannes Andela Winsum Winsum 1 0 1 0 4
36 1988 Klaas Dijkstra Giekerk Giekerk 1 0 1 0 4
37 1988 Yde Klaas Dijkstra Makkum Makkum 0 1 2 0 4
38 1988 Gerrit Jan Westerveld Groningen Groningen 0 1 1 0 3
39 1988 Lieuwe de Jong Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
40 1988 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 0 0 3 0 3
41 1988 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 0 1 0 0 2
42 1988 Christiaan de Rijke Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
43 1988 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 0 0 1 0 1
44 1988 Johan Hiemstra St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
45 1988 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 0 1 0 1
46 1988 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
47 1988 Henk Vlietstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
48 1988 Pieter Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
49 1988 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 0 0 1 0 1