Dames hoofdklasse 1988

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1988 Lia de Jong Wommels Wommels 20 4 2 2 70
2 1988 Jokelyn Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 8 12 3 2 51
3 1988 Anita Wieling Wier Wier 9 7 4 0 45
4 1988 Roelie Punter Wommels Wommels 11 3 3 0 42
5 1988 Hammie Westra Wommels Wommels 9 2 1 0 32
6 1988 Monique Gjaltema Peins/Leeuwarden Peins/Leeuwarden 4 8 2 0 30
7 1988 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 3 4 6 0 23
8 1988 Bea Cuttress-Terpstra Dongjum Dongjum 2 5 6 0 22
9 1988 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 4 4 0 0 20
10 1988 Klaske Blümers Huizum Huizum 3 3 4 0 19
11 1988 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 3 1 6 0 17
12 1988 Hennie Faber Dronrijp/Tzummarum Dronrijp/Tzummarum 2 4 2 0 16
13 1988 Geartsje Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 1 4 2 0 13
14 1988 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 2 1 4 0 12
15 1988 Grietje de Haan Engelum Engelum 2 1 3 0 11
16 1988 Lida Bremer Stiens Stiens 1 2 4 0 11
17 1988 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 1 1 4 0 9
18 1988 Janke Cnossen IJsbrechtum IJsbrechtum 1 2 1 0 8
19 1988 Bianca Nauta Wijnaldum Wijnaldum 1 2 1 0 8
20 1988 Saskia Dijkstra Dronrijp Dronrijp 1 1 2 0 7
21 1988 Hiske Wiersma Stiens Stiens 1 1 2 0 7
22 1988 Klaske Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 3 1 0 7
23 1988 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 2 0 0 0 6
24 1988 Francisca Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 0 2 2 0 6
25 1988 Marieke Heida Stiens Stiens 0 2 2 0 6
26 1988 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 0 1 4 0 6
27 1988 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 1 1 0 0 5
28 1988 Klaske Schukken IJsbrechtum IJsbrechtum 1 1 0 0 5
29 1988 Anneke van der Sluis Mantgum Mantgum 1 1 0 0 5
30 1988 Itsje Dijkstra Peins Peins 0 2 1 0 5
31 1988 Roelie Fopma Wytgaard Wytgaard 0 2 1 0 5
32 1988 Baudien Veltman Stiens Stiens 1 0 1 0 4
33 1988 Rixt Visser Raerd Raerd 1 0 1 0 4
34 1988 Lucie Galema Exmorra Exmorra 0 2 0 0 4
35 1988 Linda Gjaltema Peins Peins 0 2 0 0 4
36 1988 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 0 2 0 0 4
37 1988 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 0 2 0 0 4
38 1988 Aukje Buiteveld Jirnsum Jirnsum 0 1 2 0 4
39 1988 Afke Hiemstra Franeker Franeker 0 0 4 0 4
40 1988 Renate Hoekstra Wytgaard Wytgaard 0 0 4 0 4
41 1988 Liesbeth Dijkstra Menaldum Menaldum 1 0 0 0 3
42 1988 Antje Politiek Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
43 1988 Tineke de Vries-van der Meer Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
44 1988 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 0 1 1 0 3
45 1988 Joke Nijdam Jirnsum Jirnsum 0 1 1 0 3
46 1988 Yvonne Postma Blessum Blessum 0 0 3 0 3
47 1988 Ilona Blanksma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
48 1988 Lydia Post Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
49 1988 Mariska Stienstra StAnnaparochie/StJacobiparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
50 1988 Ingrid Hoekstra Wytgaard Wytgaard 0 0 2 0 2
51 1988 Sytske Fopma Wytgaard Wytgaard 0 0 2 0 2
52 1988 Isoline Brok Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
53 1988 Sjoerdje Drayer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
54 1988 Willy van der Eems Zurich Zurich 0 0 1 0 1
55 1988 Anneke Hiemstra Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
56 1988 Jikke de Jong Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
57 1988 Hanny Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
58 1988 Marja Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
59 1988 Coby Westra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 0 1 0 1
60 1988 Aukje Wiersma Swichum Swichum 0 0 1 0 1
61 1988 Nienke Slaverda Franeker Franeker 0 0 1 0 1
62 1988 Rixt Hettinga Klooster-Lidlum Klooster-Lidlum 0 0 1 0 1
63 1988 Sietske Kuiken Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1