Dames hoofdklasse 1989

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1989 Lia de Jong Wommels Wommels 16 3 3 1 57
2 1989 Jokelyn Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 10 6 5 2 47
3 1989 Anita Wieling Wier Wier 10 5 3 0 43
4 1989 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 4 6 1 0 25
5 1989 Monique Gjaltema Leeuwarden Leeuwarden 3 5 4 0 23
6 1989 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 3 4 5 0 22
7 1989 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 1 7 4 0 21
8 1989 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 2 2 7 0 17
9 1989 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 4 1 2 0 16
10 1989 Hammie Westra Wommels Wommels 2 5 0 0 16
11 1989 Hennie Faber Tzummarum Tzummarum 2 4 1 1 15
12 1989 Doete (Gjalt) de Groot Holwerd Holwerd 2 2 4 0 14
13 1989 Roelie Punter Wommels Wommels 2 2 4 0 14
14 1989 Klaske Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 2 2 3 0 13
15 1989 Coby Westra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 1 2 6 0 13
16 1989 Lida Bremer Stiens Stiens 1 3 1 0 10
17 1989 Klaske Blümers Huizum Huizum 1 1 4 0 9
18 1989 Grietje de Haan Engelum Engelum 2 1 0 0 8
19 1989 Anneke van der Sluis Wommels Wommels 2 0 2 0 8
20 1989 Geartsje Zondervan IJsbrechtum IJsbrechtum 1 2 1 0 8
21 1989 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 1 1 3 0 8
22 1989 Margje Hijlkema Grou Grou 1 1 2 0 7
23 1989 Janneke Tempel Franeker Franeker 1 1 2 0 7
24 1989 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 1 1 2 0 7
25 1989 Itsje Dijkstra Peins Peins 1 1 2 0 7
26 1989 Hanny Leistra Wijnaldum Wijnaldum 2 0 0 0 6
27 1989 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 1 1 1 0 6
28 1989 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 1 1 1 0 6
29 1989 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 0 2 2 0 6
30 1989 Saskia Dijkstra Dronrijp Dronrijp 1 1 0 0 5
31 1989 Lucie Timmermans Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
32 1989 Hiske Wiersma Stiens Stiens 1 1 0 0 5
33 1989 Sandra Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 1 0 2 0 5
34 1989 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 1 0 2 0 5
35 1989 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 0 1 3 0 5
36 1989 Janke Hiemstra Bitgum Bitgum 0 2 0 0 4
37 1989 Yvonne Postma Blessum Blessum 0 1 2 0 4
38 1989 Anja de Haan Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
39 1989 Gerbrich Huizenga-de Vries Herbayum Herbaijum 1 0 0 0 3
40 1989 Gea Kuipers Arum Arum 1 0 0 0 3
41 1989 Truus Smeding Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
42 1989 Minke Twijnstra Easterein Easterein 1 0 0 0 3
43 1989 Bea Cuttress-Terpstra Dongjum Dongjum 0 1 1 0 3
44 1989 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 0 1 1 0 3
45 1989 Bianca Nauta Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
46 1989 Baudien Veltman Stiens Stiens 0 1 1 0 3
47 1989 Rixt Visser Raerd Raerd 0 1 1 0 3
48 1989 Linda Gjaltema Peins Peins 0 1 1 0 3
49 1989 Ilona Blanksma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
50 1989 Francisca Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
51 1989 Doete de Groot Raerd Raerd 0 1 0 0 2
52 1989 Marieke Heida Stiens Stiens 0 1 0 0 2
53 1989 Ypie Hiemstra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
54 1989 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 0 0 2 0 2
55 1989 Mariska Stienstra StAnnaparochie/StJacobiparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
56 1989 Aukje Buiteveld Jirnsum Jirnsum 0 0 1 0 1
57 1989 Afke Hiemstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
58 1989 Rina Hoiting IJsbrechtum IJsbrechtum 0 0 1 0 1
59 1989 Joke Jensma StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 0 1 0 1
60 1989 Marja Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
61 1989 Jenny Posthumus Zweins Zweins 0 0 1 0 1
62 1989 Miranda Terpstra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
63 1989 Jellie van der Zee Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
64 1989 Janke Cnossen IJsbrechtum IJsbrechtum 0 0 1 0 1