Dames hoofdklasse 1990

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1990 Jokelyn Tienstra Leeuwarden Leeuwarden 16 4 1 1 57
2 1990 Monique Gjaltema Leeuwarden Leeuwarden 5 7 6 1 35
3 1990 Anita Wieling Wier Wier 7 4 4 0 33
4 1990 Lia de Jong Wommels Wommels 8 2 1 2 29
5 1990 Klaske Blümers Huizum Huizum 6 2 2 0 24
6 1990 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 3 4 5 0 22
7 1990 Mariska Stienstra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 3 3 4 0 19
8 1990 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 3 3 2 0 17
9 1990 Grietje de Haan Franeker Franeker 3 1 6 0 17
10 1990 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 2 4 3 0 17
11 1990 Klaske Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 4 1 2 0 16
12 1990 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 2 4 2 0 16
13 1990 Lida Bremer Leeuwarden Leeuwarden 2 3 3 0 15
14 1990 Hammie Westra Wommels Wommels 2 4 0 0 14
15 1990 Yvonne Postma Blessum Blessum 1 4 3 0 14
16 1990 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 3 0 4 0 13
17 1990 Lysbeth van der Ende Mantgum Mantgum 2 2 3 0 13
18 1990 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 2 2 2 0 12
19 1990 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 1 4 1 0 12
20 1990 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 1 2 5 0 12
21 1990 Margje Hijlkema Grou Grou 1 1 7 0 12
22 1990 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 0 4 4 0 12
23 1990 Roelie Punter Wommels Wommels 1 3 0 0 9
24 1990 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 1 2 2 0 9
25 1990 Hanny Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 3 2 0 8
26 1990 Jellie van der Zee Tzummarum Tzummarum 2 0 1 0 7
27 1990 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 1 1 1 0 6
28 1990 Francisca Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 1 1 0 0 5
29 1990 Doete (Gjalt) de Groot Holwerd Holwerd 1 1 0 0 5
30 1990 Paulien Tanja StAnnaparochie St.Annaparochie 1 1 0 0 5
31 1990 Sandra Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 1 0 2 0 5
32 1990 Lipkje Reitsma Mantgum Mantgum 1 0 2 0 5
33 1990 Bea Cuttress-Terpstra Dongjum Dongjum 0 1 2 0 4
34 1990 Doete de Groot Raerd Raerd 0 1 2 0 4
35 1990 Monique Stelwagen Raerd Raerd 0 0 4 0 4
36 1990 Janke Hiemstra Bitgum Bitgum 1 0 0 0 3
37 1990 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 1 0 0 0 3
38 1990 Lucie Timmermans Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
39 1990 Ilona Blanksma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
40 1990 Hennie Faber Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
41 1990 Bianca Nauta Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
42 1990 Janneke Tempel Franeker Franeker 0 1 1 0 3
43 1990 Truus Smeding Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
44 1990 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
45 1990 Isoline Brok Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
46 1990 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
47 1990 Marja Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
48 1990 Cindy Nauta Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
49 1990 Coby Westra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 1 0 0 2
50 1990 Ilse Keuning Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
51 1990 Siemke Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
52 1990 Ellen Buwalda Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
53 1990 Itsje Dijkstra Peins Peins 0 0 1 0 1
54 1990 Hinke Eringa Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
55 1990 Ypie Hiemstra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
56 1990 Thera Jellema Achlum Achlum 0 0 1 0 1
57 1990 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
58 1990 Alice Kooistra Raerd Raerd 0 0 1 0 1
59 1990 Gea Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1