Heren hoofdklasse 1990

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1990 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 15 5 1 3 56
2 1990 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 11 6 5 7 50
3 1990 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 11 3 6 2 45
4 1990 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Warga Zweins, Winsum, Deinum, Grou, Wergea 8 7 4 2 42
5 1990 Johannes Brandsma Sexbierum Sexbierum 5 8 7 3 38
6 1990 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 6 6 5 2 35
7 1990 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 5 7 5 3 34
8 1990 Stephan Kleefstra Huizum, Dronrijp, Franeker Huizum, Dronrijp, Franeker 7 3 6 3 33
9 1990 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 4 6 7 0 31
10 1990 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 7 3 3 3 30
11 1990 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 5 5 4 0 29
12 1990 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 2 5 12 0 28
13 1990 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 1 9 6 0 27
14 1990 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 4 5 4 2 26
15 1990 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 3 6 5 0 26
16 1990 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 3 5 6 0 25
17 1990 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 3 4 6 0 23
18 1990 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 4 4 1 0 21
19 1990 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 4 2 5 1 21
20 1990 Peter Rinia Makkum Makkum 3 5 2 0 21
21 1990 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 4 7 0 21
22 1990 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 3 4 2 0 19
23 1990 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 3 3 4 0 19
24 1990 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 2 4 3 0 17
25 1990 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 4 1 1 3 15
26 1990 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 2 3 3 0 15
27 1990 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 2 2 3 0 13
28 1990 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 2 1 1 8
29 1990 Yde Klaas Dijkstra Makkum Makkum 0 2 4 0 8
30 1990 Thom Ringia Dronrijp, Hilversum Dronrijp, Hilversum 0 2 4 0 8
31 1990 Freerk Broekstra Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
32 1990 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 1 1 0 0 5
33 1990 Jan van der Meij Berlikum, Wier Berltsum, Wier 1 0 2 1 5
34 1990 Geert Wijma Makkum Makkum 0 2 1 0 5
35 1990 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 1 0 1 0 4
36 1990 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 1 0 0 0 3
37 1990 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 0 0 2
38 1990 Oepie Larooi Marssum Marssum 0 1 0 0 2
39 1990 Johan van der Molen Wijnaldum, Sneek, Witmarsum Wijnaldum, Sneek, Witmarsum 0 0 2 0 2
40 1990 Ydo de Haan Kimswerd Kimswerd 0 0 2 0 2
41 1990 Bert Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 0 1 0 1
42 1990 Siepie Attema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
43 1990 Johan Sjoers Franeker, Heerenveen Franeker, Heerenveen 0 0 1 0 1
44 1990 Sven Kuipers Midlum Midlum 0 0 1 0 1
45 1990 Gosse Smid Dronrijp, Drachten Dronrijp, Drachten 0 0 1 0 1
46 1990 Jan Bantema Drachten Drachten 0 0 1 0 1
47 1990 Anne de Vries Ureterp Ureterp 0 0 1 0 1
48 1990 Dirk de Haan Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
49 1990 Pieter Wieringa Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
50 1990 Douwe van der Molen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
51 1990 Hendrik van der Molen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1