Dames hoofdklasse 1991

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1991 Jokelyn Tienstra Leeuwarden Leeuwarden 12 3 2 2 44
2 1991 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 5 3 0 0 21
3 1991 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 4 3 3 0 21
4 1991 Monique Gjaltema Leeuwarden Leeuwarden 6 1 0 0 20
5 1991 Sandra Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 3 4 3 0 20
6 1991 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 3 4 2 0 19
7 1991 Lia de Jong Wommels Wommels 5 1 1 1 18
8 1991 Klaske Blümers Leeuwarden Leeuwarden 5 1 0 0 17
9 1991 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 2 3 3 0 15
10 1991 Bea Cuttress-Terpstra Tzummarum Tzummarum 1 4 4 0 15
11 1991 Hammie Westra Wommels Wommels 2 2 3 0 13
12 1991 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 1 3 4 0 13
13 1991 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 0 3 6 0 12
14 1991 Doete (Gjalt) de Groot Holwerd Holwerd 2 2 1 0 11
15 1991 Anita Wieling Wier Wier 2 2 1 1 11
16 1991 Lysbeth van der Ende Wommels Wommels 2 1 3 0 11
17 1991 Bianca Nauta Wijnaldum Wijnaldum 1 3 1 0 10
18 1991 Doete de Groot Raerd Raerd 1 2 2 0 9
19 1991 Klaske Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 1 2 2 0 9
20 1991 Lida Bremer Leeuwarden Leeuwarden 2 1 0 0 8
21 1991 Hanny Leistra Groningen Groningen 1 2 1 0 8
22 1991 Miranda Wieringa Huizum Huizum 1 2 1 0 8
23 1991 Mariska Stienstra StJacobiparochie St. Jacobiparochie 0 3 2 0 8
24 1991 Margje Hijlkema Grou Grou 2 0 1 0 7
25 1991 Thera Jellema Achlum Achlum 2 0 1 0 7
26 1991 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 1 2 0 0 7
27 1991 Yvonne Postma Blessum Blessum 1 1 2 0 7
28 1991 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 0 3 1 0 7
29 1991 Ilona Blanksma Franeker Franeker 1 1 1 0 6
30 1991 Grietje de Haan Franeker Franeker 0 2 2 0 6
31 1991 Jellie van der Zee Tzummarum Tzummarum 0 2 2 0 6
32 1991 Roelie Punter Wommels Wommels 1 0 2 0 5
33 1991 Hennie Faber Dronrijp Dronrijp 0 1 3 0 5
34 1991 Monique Stelwagen Raerd Raerd 0 1 3 0 5
35 1991 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 0 2 0 0 4
36 1991 Baudien Veltman Stiens Stiens 0 1 2 0 4
37 1991 Janneke Tempel Franeker Franeker 0 1 2 0 4
38 1991 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
39 1991 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 1 0 0 0 3
40 1991 Anita Vos Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
41 1991 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 1 0 0 0 3
42 1991 Siemke Andela Winsum Winsum 0 1 0 0 2
43 1991 Gea Kuipers Arum Arum 0 1 0 0 2
44 1991 Cindy Nauta Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
45 1991 Aukje Faber StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
46 1991 Riska Hazenberg Wergea Wergea 0 0 2 0 2
47 1991 Christina Boonstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
48 1991 Aukje de Groot Raerd Raerd 0 0 1 0 1
49 1991 Sandra de Haan Akkrum Akkrum 0 0 1 0 1
50 1991 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 0 0 1 0 1
51 1991 Christien Sytsma StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
52 1991 Sjieuwke Dijkstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1