Dames hoofdklasse 1992

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1992 Jokelyn Tienstra Leeuwarden Leeuwarden 12 3 3 0 45
2 1992 Lia de Jong Wommels Wommels 11 1 3 2 38
3 1992 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 7 1 5 0 28
4 1992 Sandra Goodijk Wijnaldum Wijnaldum 4 4 7 0 27
5 1992 Monique Gjaltema Leeuwarden Leeuwarden 6 3 1 2 25
6 1992 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 3 7 1 0 24
7 1992 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 5 2 3 0 22
8 1992 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 4 3 3 0 21
9 1992 Hammie Westra Wommels Wommels 5 1 2 0 19
10 1992 Bianca Nauta Wijnaldum Wijnaldum 1 5 6 0 19
11 1992 Hanny Leistra Wijnaldum/Groningen Wijnaldum/Groningen 1 5 6 0 19
12 1992 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 4 2 2 0 18
13 1992 Monique Stelwagen Raerd Raerd 0 6 3 0 15
14 1992 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 2 2 4 0 14
15 1992 Bea Cuttress-Terpstra Tzummarum Tzummarum 2 2 4 0 14
16 1992 Thera Jellema Achlum Achlum 1 5 1 0 14
17 1992 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 3 1 2 0 13
18 1992 Lida Bremer Leeuwarden Leeuwarden 3 0 3 0 12
19 1992 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 1 4 1 0 12
20 1992 Doete (Gjalt) de Groot Holwerd Holwerd 1 4 0 0 11
21 1992 Miranda Wieringa Huizum Huizum 1 2 4 0 11
22 1992 Jellie van der Zee Tzummarum Tzummarum 3 0 0 0 9
23 1992 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 1 1 4 0 9
24 1992 Yvonne van Assen Wergea Wergea 1 2 1 0 8
25 1992 Lysbeth van der Ende Wommels Wommels 2 1 0 0 8
26 1992 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 0 2 4 0 8
27 1992 Baudien Veltman Stiens Stiens 1 2 0 0 7
28 1992 Anja de Haan Kimswerd Kimswerd 1 1 2 0 7
29 1992 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 0 2 3 0 7
30 1992 Marjon Vellinga Raerd Raerd 0 2 2 0 6
31 1992 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 1 1 0 0 5
32 1992 Carla Scholten Goaïingea Goingarijp 1 1 0 0 5
33 1992 Corien Ozinga Pingjum Pingjum 0 2 1 0 5
34 1992 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 0 2 0 0 4
35 1992 Aukje Faber StAnnaparochie St.Annaparochie 0 1 2 0 4
36 1992 Jeanette Porte Jelsum Jelsum 1 0 0 0 3
37 1992 Fonny Otten Makkum Makkum 0 0 3 0 3
38 1992 Tineke Buwalda Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
39 1992 Margje Hijlkema Grou Grou 0 1 0 0 2
40 1992 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
41 1992 Klaske Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
42 1992 Siemke Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
43 1992 Jantje Dooper Huizum Huizum 0 0 1 0 1
44 1992 Wietske de Haan Easterein Easterein 0 0 1 0 1
45 1992 Richtje Jonkman Akkrum Akkrum 0 0 1 0 1
46 1992 Gerda Okkinga Winsum Winsum 0 0 1 0 1
47 1992 Ida Aukje van der Zee Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
48 1992 Lucie Galema Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
49 1992 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1