Heren hoofdklasse 1992

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1992 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 17 8 1 10 68
2 1992 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 12 8 1 1 53
3 1992 Erik Seerden Franeker, Leeuwarden, Huizum Franeker, Leeuwarden, Huizum 10 7 6 5 50
4 1992 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 8 6 10 1 46
5 1992 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 9 5 8 4 45
6 1992 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 10 6 1 1 43
7 1992 Stephan Kleefstra Dronrijp, Franeker, Dronrijp Dronrijp, Franeker 10 2 6 3 40
8 1992 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 7 5 5 1 36
9 1992 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 4 4 6 2 26
10 1992 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 5 2 6 1 25
11 1992 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 4 4 5 1 25
12 1992 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 3 4 7 1 24
13 1992 Dirk (Dicky) Boomstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 2 7 2 0 22
14 1992 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 2 5 4 0 20
15 1992 Andre Tolsma Roordahuizum, Dronrijp, Franeker Roordahuizum, Dronrijp, Franeker 3 1 6 1 17
16 1992 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 1 4 5 0 16
17 1992 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 2 3 3 0 15
18 1992 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 0 6 3 0 15
19 1992 Tetman de Boer Menaldum Menaldum 2 2 3 0 13
20 1992 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 1 3 4 0 13
21 1992 Henk Vlietstra Franeker Franeker 0 6 1 0 13
22 1992 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 0 4 5 0 13
23 1992 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 3 0 3 1 12
24 1992 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 2 2 2 0 12
25 1992 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 2 1 3 1 11
26 1992 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 0 3 4 0 10
27 1992 Jeroen Oosterhof Groningen, Zuidwolde Groningen, Zuidwolde 2 1 1 0 9
28 1992 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 0 4 1 0 9
29 1992 Christiaan de Rijke Tzummarum Tzummarum 2 0 2 1 8
30 1992 Johan Sjoers Franeker, Heerenveen Franeker, Heerenveen 0 3 2 0 8
31 1992 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 1 1 1 0 6
32 1992 Johan van der Molen Wijnaldum, Sneek, Witmarsum Wijnaldum, Sneek, Witmarsum 1 1 1 0 6
33 1992 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 1 0 2 0 5
34 1992 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 0 2 1 0 5
35 1992 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 2 1 0 5
36 1992 Geert Wijma Makkum Makkum 1 0 0 0 3
37 1992 Peter Rinia Makkum Makkum 1 0 0 0 3
38 1992 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 1 0 0 0 3
39 1992 Rommert Politiek Hilversum Hilversum 0 1 1 0 3
40 1992 Thom Ringia Dronrijp, Hilversum Dronrijp, Hilversum 0 1 1 0 3
41 1992 Jan Bantema Drachten Drachten 0 0 3 0 3
42 1992 Lieuwe Bronger Ried Ried 0 1 0 0 2
43 1992 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 0 1 0 0 2
44 1992 Rinse Miedema Ried Ried 0 1 0 0 2
45 1992 Wietse Punter Ried Ried 0 1 0 0 2
46 1992 Sije Wieringa Huizum Huizum 0 1 0 0 2
47 1992 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
48 1992 Freerk Broekstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
49 1992 Peter Dijkstra Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1
50 1992 Sjirk de Groot Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
51 1992 Andre Iedema Beetgumermolen, Menaldum Beetgumermolen, Menaldum 0 0 1 0 1
52 1992 Piet Inia Tietjerk Tietjerk 0 0 1 0 1
53 1992 Sjoerd Nieuwenhuis Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
54 1992 Dirk Jan van der Pol Drachten Drachten 0 0 1 0 1
55 1992 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 0 0 1 0 1
56 1992 Gosse Smid Dronrijp, Drachten Dronrijp, Drachten 0 0 1 0 1