Dames hoofdklasse 1993

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1993 Lia de Jong Wommels Wommels 11 4 4 2 45
2 1993 Jokelyn Tienstra Huizum Huizum 9 4 4 1 39
3 1993 Sandra Goodijk Leeuwarden Leeuwarden 7 7 3 38
4 1993 Sari Lycklama a Nijeholt Gaast Gaast 6 4 5 0 31
5 1993 Monique Gjaltema Leeuwarden Leeuwarden 5 4 4 0 27
6 1993 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 4 5 5 1 27
7 1993 Miranda Wieringa Huizum Huizum 6 2 4 0 26
8 1993 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 4 5 4 0 26
9 1993 Yvonne Postma Blessum Blessum 2 5 7 0 23
10 1993 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 4 3 3 0 21
11 1993 Hammie Westra Wommels Wommels 2 6 3 0 21
12 1993 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 5 2 0 0 19
13 1993 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 4 1 5 0 19
14 1993 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 2 2 6 0 16
15 1993 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 1 3 7 0 16
16 1993 Bianca Nauta Wijnaldum Wijnaldum 2 3 3 0 15
17 1993 Doete de Groot Raerd Raerd 3 2 1 1 14
18 1993 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 2 2 2 1 12
19 1993 Corien Ozinga Pingjum Pingjum 2 1 3 0 11
20 1993 Thera Jellema Achlum Achlum 1 3 2 0 11
21 1993 Monique Stelwagen Raerd Raerd 0 4 3 0 11
22 1993 Anneke Smid Witmarsum Witmarsum 1 2 3 0 10
23 1993 Ineke Walda Wommels Wommels 2 1 0 0 8
24 1993 Riska Hazenberg Wergea Wergea 1 2 1 0 8
25 1993 Fonny Otten Makkum Makkum 0 3 2 0 8
26 1993 Yvonne van Assen Wergea Wergea 1 1 2 0 7
27 1993 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 0 2 3 0 7
28 1993 Diana Wiersma Berlikum Berltsum 2 0 0 0 6
29 1993 Teatske de Boer Swichum Swichum 1 1 1 0 6
30 1993 Wietske de Haan Easterein Easterein 1 1 0 0 5
31 1993 Heleen Jousma Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Gytsjerk/Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 1 0 1 0 4
32 1993 Esther Elzinga Reduzum Reduzum 1 0 1 0 4
33 1993 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 0 2 0 0 4
34 1993 Eelkje Fopma Wytgaard Wytgaard 0 2 0 0 4
35 1993 Carla Scholten Goaïingea Goingarijp 0 1 2 0 4
36 1993 Afke Zijlstra Reduzum Reduzum 0 1 2 0 4
37 1993 Lida Bremer Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
38 1993 Gerda Okkinga Winsum Winsum 1 0 0 0 3
39 1993 Christa de Vries Wier Wier 1 0 0 0 3
40 1993 Bea Cuttress-Terpstra Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
41 1993 Maya Paulusma Jelsum Jelsum 0 1 0 0 2
42 1993 I Reinsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
43 1993 Fetsje Schaap Easterein Easterein 0 1 0 0 2
44 1993 Marjon Vellinga Raerd Raerd 0 1 0 0 2
45 1993 Tineke Plantinga Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
46 1993 Aukje Faber StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
47 1993 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
48 1993 Hanny Leistra Groningen Groningen 0 0 2 0 2
49 1993 Ingrid Telenga Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
50 1993 Annemarie Stapert Achlum Achlum 0 0 2 0 2
51 1993 Siemke Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
52 1993 Jeannet de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
53 1993 Wytske Bokma Stiens Stiens 0 0 1 0 1
54 1993 Anja de Haan Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
55 1993 Willy Kimsma Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
56 1993 Gea Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1
57 1993 Mirjam Liezenga Wytgaard Wytgaard 0 0 1 0 1
58 1993 Marja Leistra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
59 1993 Baudien Veltman Stiens Stiens 0 0 1 0 1
60 1993 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
61 1993 Anke Jellema Achlum Achlum 0 0 1 0 1