Heren hoofdklasse 1993

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1993 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 14 5 0 4 52
2 1993 Erik Seerden Franeker, Leeuwarden, Huizum Franeker, Leeuwarden, Huizum 10 7 8 1 52
3 1993 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 13 4 3 8 50
4 1993 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 8 5 10 2 44
5 1993 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 11 3 2 2 41
6 1993 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 8 5 4 5 38
7 1993 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 7 5 7 1 38
8 1993 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 7 5 7 0 38
9 1993 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 8 4 5 0 37
10 1993 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 7 7 1 2 36
11 1993 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 3 7 5 1 28
12 1993 Stephan Kleefstra Dronrijp, Franeker, Huizum Dronrijp, Franeker, Huizum 1 8 8 0 27
13 1993 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 3 5 3 1 22
14 1993 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 2 3 10 0 22
15 1993 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 7 5 0 22
16 1993 Henk Vlietstra Franeker Franeker 2 5 3 0 19
17 1993 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 2 3 2 0 14
18 1993 Dirk (Dicky) Boomstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 2 3 2 1 14
19 1993 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 2 2 4 1 14
20 1993 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 2 2 4 0 14
21 1993 Christiaan de Rijke Tzummarum Tzummarum 2 1 5 0 13
22 1993 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 1 4 1 0 12
23 1993 Tetman de Boer Menaldum Menaldum 2 2 1 0 11
24 1993 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 0 3 5 0 11
25 1993 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 0 3 2 0 8
26 1993 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 0 3 2 0 8
27 1993 Rienk Bijlsma Huizum Huizum 2 0 1 0 7
28 1993 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 2 3 0 7
29 1993 Geert Wijma Makkum Makkum 1 1 0 0 5
30 1993 Johan Sjoers Franeker, Heerenveen Franeker, Heerenveen 0 1 3 0 5
31 1993 Johan van der Molen Wijnaldum, Sneek, Witmarsum Wijnaldum, Sneek, Witmarsum 0 1 2 0 4
32 1993 Erik Tamminga Heerenveen Heerenveen 0 1 2 0 4
33 1993 Jan Kamminga Arum Arum 1 0 0 0 3
34 1993 Germ Posthumus Marssum Marssum 1 0 0 0 3
35 1993 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 1 0 0 0 3
36 1993 Robert Roosjen Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
37 1993 Jeroen Oosterhof Groningen, Zuidwolde Groningen, Zuidwolde 0 1 1 0 3
38 1993 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
39 1993 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 0 0 3 0 3
40 1993 Andre Iedema Beetgumermolen, Menaldum Beetgumermolen, Menaldum 0 0 3 0 3
41 1993 Johan Bouma Hilversum Hilversum 0 1 0 0 2
42 1993 Arnold Terpstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 1 0 0 2
43 1993 Luitzen Idsardi Zweins, Dronrijp Zweins, Dronrijp 0 1 0 0 2
44 1993 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 0 1 0 0 2
45 1993 Peter Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
46 1993 Thom Ringia Dronrijp, Hilversum Dronrijp, Hilversum 0 1 0 0 2
47 1993 Jan Bantema Drachten Drachten 0 0 2 0 2
48 1993 Siepie Attema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
49 1993 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 0 1 0 1
50 1993 Freerk Broekstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
51 1993 Sjirk de Groot Rauwerd Rauwerd 0 0 1 0 1
52 1993 Wijtse Jouta Huizum Huizum 0 0 1 0 1
53 1993 Durk van der Meer Rauwerd, Amsterdam Rauwerd, Amsterdam 0 0 1 0 1
54 1993 Sjoerd Nieuwenhuis Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
55 1993 Andre Tolsma Roordahuizum, Dronrijp, Franeker Roordahuizum, Dronrijp, Franeker 0 0 1 0 1
56 1993 Anne de Vries Ureterp Ureterp 0 0 1 0 1
57 1993 Peter Dijkstra Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1