Heren hoofdklasse 1994

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1994 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 9 5 8 1 45
2 1994 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 8 5 6 6 40
3 1994 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 9 4 3 3 38
4 1994 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 8 5 4 0 38
5 1994 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 9 3 4 2 37
6 1994 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 7 6 4 4 37
7 1994 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 8 4 2 3 34
8 1994 Hotze Rusticus Bolsward, Leeuwarden,Groningen, Marssum Bolsward, Leeuwarden, Groningen, Marssum 6 6 4 0 34
9 1994 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 5 6 5 3 32
10 1994 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 5 4 7 2 30
11 1994 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 5 4 5 2 28
12 1994 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum Sexbierum, Achlum, Leeuwarden, Huizum 6 2 4 2 26
13 1994 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 3 6 4 0 25
14 1994 Henk Vlietstra Franeker Franeker 3 6 2 0 23
15 1994 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 3 3 2 0 17
16 1994 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 2 4 2 0 16
17 1994 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 1 5 2 0 15
18 1994 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 1 3 4 0 13
19 1994 Stephan Kleefstra Dronrijp, Franeker, Huizum Dronrijp, Franeker, Huizum 1 1 5 0 10
20 1994 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 5 0 0 10
21 1994 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 1 2 2 1 9
22 1994 Pieter Sieperda Wommels Wommels 1 2 2 0 9
23 1994 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 1 1 3 0 8
24 1994 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 1 2 0 0 7
25 1994 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 1 2 0 7
26 1994 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 0 2 2 0 6
27 1994 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 0 2 1 5
28 1994 Geert Wijma Makkum Makkum 1 0 2 0 5
29 1994 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 1 3 0 5
30 1994 Christiaan de Rijke Tzummarum Tzummarum 1 0 1 0 4
31 1994 Geert Faber Minnertsga Minnertsga 1 0 1 0 4
32 1994 Johannes Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 0 1 0 4
33 1994 Tetman de Boer Menaldum Menaldum 0 2 0 0 4
34 1994 Erik Tamminga Heerenveen Heerenveen 1 0 0 0 3
35 1994 Jan Kamminga Arum Arum 1 0 0 0 3
36 1994 Dirk (Dicky) Boomstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 1 1 0 3
37 1994 Rienk Bijlsma Huizum Huizum 0 1 1 0 3
38 1994 Eelke Idsardi Vrouwenparochie, Beetgum Vrouwenparochie, Beetgum 0 1 0 0 2
39 1994 Peter Huisman Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
40 1994 Arnold Terpstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 1 0 0 2
41 1994 Johan van der Molen Wijnaldum, Sneek, Witmarsum Wijnaldum, Sneek, Witmarsum 0 1 0 0 2
42 1994 Anne de Vries Ureterp Ureterp 0 1 0 0 2
43 1994 Johan Halbesma Groningen Groningen 0 1 0 0 2
44 1994 Freddie Beimers Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
45 1994 Rinse Wedman Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
46 1994 Abe Kooistra Pingjum, Huizum, St-Annaparochie Pingjum, Huizum, St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
47 1994 Peter Zuidema Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
48 1994 Luitzen Idsardi Zweins, Dronrijp Zweins, Dronrijp 0 0 1 0 1
49 1994 Siepie Attema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
50 1994 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 0 0 1 0 1
51 1994 Jeroen Oosterhof Groningen, Zuidwolde Groningen, Zuidwolde 0 0 1 0 1
52 1994 Jan Bantema Drachten Drachten 0 0 1 0 1
53 1994 Evert Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
54 1994 Rommert Politiek Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1
55 1994 Thom Ringia Dronrijp, Hilversum Dronrijp, Hilversum 0 0 1 0 1
56 1994 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 0 0 1 0 1
57 1994 Peter Rinia Makkum Makkum 0 0 1 0 1