Dames hoofdklasse 1994

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1994 Sari Lycklama a Nijeholt Groningen/Leeuwarden Groningen/Leeuwarden 11 4 2 0 43
2 1994 Hermanna Miedema Leeuwarden Leeuwarden 8 3 4 0 34
3 1994 Lia de Jong Wommels Wommels 8 2 4 1 32
4 1994 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 7 3 2 0 29
5 1994 Sandra Goodijk Huizum Huizum 6 3 4 3 28
6 1994 Hammie Westra Wommels Wommels 5 6 1 2 28
7 1994 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 5 4 2 0 25
8 1994 Thera Jellema Achlum Achlum 4 6 0 0 24
9 1994 Annemarie Stapert Achlum Achlum 5 2 4 0 23
10 1994 Doete de Groot Raerd Raerd 2 5 5 0 21
11 1994 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 4 3 1 0 19
12 1994 Yvonne Postma Blessum Blessum 3 4 2 0 19
13 1994 Monique Stelwagen Raerd Raerd 3 3 4 0 19
14 1994 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 4 2 1 0 17
15 1994 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 3 1 4 1 15
16 1994 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 1 4 3 0 14
17 1994 Anke Buiteveld Jirnsum Jirnsum 2 2 2 0 12
18 1994 Wietske de Haan Easterein Easterein 1 3 3 0 12
19 1994 Bea Cuttress-Terpstra Tzummarum Tzummarum 3 1 0 0 11
20 1994 Miranda Wieringa Huizum Huizum 1 3 2 0 11
21 1994 Ytsje van der Meer Ferwert Ferwert 0 5 1 0 11
22 1994 Minke Dijkstra Pietersbierum Pietersbierum 1 3 1 0 10
23 1994 Maya Paulusma Jelsum Jelsum 2 0 3 0 9
24 1994 Anjo de Hoop Raerd Raerd 2 0 2 0 8
25 1994 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 1 2 1 0 8
26 1994 Carla Scholten Goaïingea Goingarijp 1 2 1 0 8
27 1994 Fonny Otten Makkum Makkum 1 1 3 0 8
28 1994 Riska Hazenberg Wergea Wergea 0 3 2 0 8
29 1994 Anke Jellema Harlingen Harlingen 1 1 0 0 5
30 1994 Ineke Walda Wommels Wommels 1 1 0 0 5
31 1994 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 2 0 5
32 1994 Bianca Nauta Tzummarum Tzummarum 0 1 3 0 5
33 1994 Annette de Koe Berltsum Berltsum 1 0 1 0 4
34 1994 Jokelyn Tienstra Leeuwarden Leeuwarden 0 2 0 0 4
35 1994 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 1 2 0 4
36 1994 Corien Ozinga Pingjum Pingjum 0 1 2 0 4
37 1994 Klaske Tienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 1 0 0 0 3
38 1994 Jeannet de Boer Exmorra Exmorra 0 1 0 0 2
39 1994 Teatske de Boer Swichum Swichum 0 1 0 0 2
40 1994 Wytske Bokma Stiens Stiens 0 1 0 0 2
41 1994 Marja van der Galiën Ferwert Ferwert 0 1 0 0 2
42 1994 Martine Winkel Ferwert Ferwert 0 1 0 0 2
43 1994 Janna Wijnia Wommels Wommels 0 1 0 0 2
44 1994 Fetsje Schaap Easterein Easterein 0 0 2 0 2
45 1994 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens Easterlittens 0 0 2 0 2
46 1994 Boudien Felkers-Veltman Stiens Stiens 0 0 2 0 2
47 1994 Siemke Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
48 1994 Heleen Jousma Wergea/Earnewâld/Gytsjerk Wergea/Earnewâld/Gytsjerk 0 0 1 0 1
49 1994 Anke Meulenaar Easterein Easterein 0 0 1 0 1
50 1994 Sietske Nadema Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
51 1994 Gerda Okkinga Winsum Winsum 0 0 1 0 1
52 1994 Lisan Okkinga Winsum Winsum 0 0 1 0 1
53 1994 Gerda Reinsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
54 1994 Maaike Schots Winsum Winsum 0 0 1 0 1
55 1994 Joke Smits Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1