Heren hoofdklasse 1995

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1995 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 12 5 5 0 51
2 1995 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 12 4 5 5 49
3 1995 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 9 6 5 6 44
4 1995 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 6 9 6 3 42
5 1995 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 7 6 6 3 39
6 1995 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 8 4 6 0 38
7 1995 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 5 8 4 1 35
8 1995 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 4 6 8 1 32
9 1995 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 6 4 4 3 30
10 1995 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 5 5 3 0 28
11 1995 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 5 3 7 0 28
12 1995 Henk Vlietstra Franeker Franeker 5 3 6 0 27
13 1995 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 5 3 5 3 26
14 1995 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum, Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 5 2 2 0 21
15 1995 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 3 5 2 0 21
16 1995 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 3 4 2 0 19
17 1995 Pieter van Tuinen Hallum, Groningen, Leeuwarden Hallum, Groningen, Leeuwarden 4 1 4 2 18
18 1995 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 1 5 5 1 18
19 1995 Hotze Rusticus Lollum, Groningen, Marssum, Leeuwarden Lollum, Groningen, Marssum, Leeuwarden 2 2 6 1 16
20 1995 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 1 5 1 0 14
21 1995 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 1 3 5 0 14
22 1995 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 3 1 2 2 13
23 1995 Geert Wijma Makkum Makkum 0 4 3 0 11
24 1995 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 1 1 5 0 10
25 1995 Pieter Sieperda Wommels Wommels 1 2 2 0 9
26 1995 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 2 2 0 6
27 1995 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
28 1995 John Peter Boersma Vrouwenparochie, Beetgum Vrouwenparochie, Beetgum 0 2 1 0 5
29 1995 Jan Kamminga Arum Arum 0 2 0 0 4
30 1995 Durk van der Meer Rauwerd, Amsterdam Rauwerd, Amsterdam 0 2 0 0 4
31 1995 Willem H de Haan Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
32 1995 Johannes Wassenaar Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
33 1995 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 0 1 1 0 3
34 1995 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
35 1995 Luitzen Idsardi Zweins, Dronrijp Zweins, Dronrijp 0 1 1 0 3
36 1995 Arnold Terpstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 1 1 0 3
37 1995 Arie den Breejen Harlingen, Franeker, Arum Harlingen, Franeker, Arum 0 1 0 0 2
38 1995 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 0 1 0 0 2
39 1995 Peter Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
40 1995 Jan Bantema Drachten Drachten 0 0 2 0 2
41 1995 Peter Dijkstra Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1
42 1995 Willem Rienks Wageningen Wageningen 0 0 1 0 1
43 1995 Thomas W Swart Ureterp Ureterp 0 0 1 0 1
44 1995 Anne de Vries Ureterp Ureterp 0 0 1 0 1
45 1995 Durk Pieter van der Schaaf Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1