Dames hoofdklasse 1995

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1995 Sandra Goodijk Raerd Raerd 17 4 3 3 62
2 1995 Thera Jellema Achlum/Wommels 7 7 5 2 40
3 1995 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 8 4 4 0 36
4 1995 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 6 3 8 0 32
5 1995 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 7 2 6 1 31
6 1995 Doete de Groot Raerd Raerd 6 4 2 0 28
7 1995 Yvonne Postma Blessum/Huizum Blessum/Huizum 4 5 6 0 28
8 1995 Sari Lycklama a Nijeholt Exmorra/Leeuwarden Exmorra/Leeuwarden 5 4 3 0 26
9 1995 Annette de Koe Berltsum Berltsum 5 4 3 0 26
10 1995 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 4 6 2 0 26
11 1995 Riska Hazenberg Wergea Wergea 4 3 5 0 23
12 1995 Janny Yntema Witmarsum Witmarsum 3 4 5 0 22
13 1995 Hammie Westra Wommels Wommels 4 3 3 0 21
14 1995 Monique Stelwagen Raerd Raerd 4 3 2 0 20
15 1995 Maya Paulusma Jelsum Jelsum 3 5 0 0 19
16 1995 Lia de Jong Wommels/Heeg Wommels/Heeg 3 3 4 0 19
17 1995 Hermanna Miedema Leeuwarden/Stiens Leeuwarden/Stiens 2 3 4 0 16
18 1995 Anke Buiteveld Jirnsum/Franeker Jirnsum/Franeker 2 4 1 0 15
19 1995 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 1 3 1 0 10
20 1995 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 3 0 0 9
21 1995 Fonny Otten Makkum Makkum 1 2 1 0 8
22 1995 Gerda Okkinga Winsum Winsum 0 3 2 0 8
23 1995 Martine Winkel Ferwert Ferwert 0 3 0 0 6
24 1995 Ytsje van der Meer Ferwert Ferwert 0 2 2 0 6
25 1995 Minke Dijkstra Pietersbierum Pietersbierum 0 2 2 0 6
26 1995 Janna Wijnia Wommels Wommels 1 1 0 0 5
27 1995 Bianca Nauta Tzummarum Tzummarum 0 1 2 0 4
28 1995 Miriam van der Veer Winsum Winsum 0 0 4 0 4
29 1995 Doete Jouta-de Groot Ferwerd Ferwert 0 2 0 0 4
30 1995 Aletta Sipma Goaiïngea Goingarijp 1 0 0 0 3
31 1995 Wietske de Haan Easterein Easterein 0 1 1 0 3
32 1995 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
33 1995 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 0 0 3 0 3
34 1995 Siemke Andela Winsum Winsum 0 0 2 0 2
35 1995 Ineke Walda Wommels Wommels 0 1 0 0 2
36 1995 Durkje Nauta-Wassenaar Berltsum Berltsum 0 1 0 0 2
37 1995 Helena de Vries Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
38 1995 Aukje Faber StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
39 1995 Ingrid van der Beek Ferwerd/Groningen Ferwerd/Groningen 0 0 1 0 1
40 1995 Jeannet de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
41 1995 Mirjam Dijkstra Hurdegaryp Hurdegaryp 0 0 1 0 1
42 1995 Marjan Feenstra Winsum Winsum 0 0 1 0 1
43 1995 Heleen Jousma Wergea/Earnewâld Wergea/Earnewâld 0 0 1 0 1
44 1995 Ingrid Telenga Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
45 1995 Marja Vaartjes Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
46 1995 Nienke van der Wal Wergea Wergea 0 0 1 0 1