Dames hoofdklasse 1996

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1996 Yvonne Postma Huizum Huizum 10 5 6 1 46
2 1996 Sandra Goodijk Raerd Raerd 10 4 6 1 44
3 1996 Thera Jellema Harlingen Harlingen 7 8 2 0 39
4 1996 Sari Lycklama a Nijeholt Leeuwarden Leeuwarden 7 6 4 0 37
5 1996 Doete de Groot Raerd Raerd 8 3 4 0 34
6 1996 Gerda Okkinga Winsum Winsum 6 3 6 0 30
7 1996 Afke Hijlkema Akkrum Akkrum 4 7 3 0 29
8 1996 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 6 4 2 1 28
9 1996 Anke Buiteveld Franeker Franeker 5 4 5 1 28
10 1996 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 6 3 3 0 27
11 1996 Riska Hazenberg Wergea Wergea 1 8 7 0 26
12 1996 Monique de Koning Harlingen Harlingen 3 7 1 0 24
13 1996 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 4 4 3 1 23
14 1996 Anke Jellema Harlingen Harlingen 4 4 2 0 22
15 1996 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 3 2 9 0 22
16 1996 Hermanna Miedema Stiens Stiens 2 5 2 0 18
17 1996 Maya Paulusma Jelsum Jelsum 4 2 2 0 18
18 1996 Fonny Otten Makkum Makkum 2 2 6 0 16
19 1996 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 3 2 1 0 14
20 1996 Hammie Westra Wommels Wommels 1 2 4 0 11
21 1996 Ytsje van der Meer Ferwert Ferwert 0 5 1 0 11
22 1996 Miriam van der Veer Winsum Winsum 1 1 4 0 9
23 1996 Esther Elzinga Reduzum Reduzum 1 1 4 0 9
24 1996 Femke Visser Makkum Makkum 1 1 3 0 8
25 1996 Monique Stelwagen Raerd Raerd 2 0 0 0 6
26 1996 Willy Kimsma Beetgum Beetgum 0 2 2 0 6
27 1996 Karin Wierenga Huizum Huizum 1 1 0 0 5
28 1996 Miranda Wieringa Huizum Huizum 1 1 0 0 5
29 1996 Alinda Kleefstra Leeuwarden Leeuwarden 0 2 1 0 5
30 1996 Margerietha Goodijk Berlikum Berltsum 0 1 3 0 5
31 1997 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 0 2 0 0 4
32 1996 Siemke Andela Winsum Winsum 1 0 1 0 4
33 1996 Jitske Brunner Cornjum Cornjum 1 0 1 0 4
34 1996 Aukje Faber StAnnaparochie St.Annaparochie 0 2 0 0 4
35 1996 Marjon Vellinga Raerd Raerd 0 2 0 0 4
36 1996 Minke Dijkstra Pietersbierum Pietersbierum 0 1 2 0 4
37 1996 Minke Jansen Pietersbierum Pietersbierum 0 1 2 0 4
38 1996 Doete Jouta-de Groot Ferwerd Ferwert 0 1 1 0 3
39 1996 Teatske de Boer Swichum Swichum 1 0 0 0 3
40 1996 Jantsje Dooper Huizum Huizum 1 0 0 0 3
41 1996 Eelkje Fopma Wytgaard Wytgaard 1 0 0 0 3
42 1996 Astrid B Kooistra Ferwert Ferwert 1 0 0 0 3
43 1996 Gea Kuipers Arum Arum 1 0 0 0 3
44 1996 Mirjam Liezenga Wytgaard Wytgaard 0 1 1 0 3
45 1996 Fetsje Schaap Easterein Easterein 0 1 1 0 3
46 1996 Mirjam Dijkstra Hurdegaryp Hurdegaryp 0 0 3 0 3
47 1996 Christien Sytsma St Annaparaochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
48 1996 Tineke Schat Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
49 1996 Agnes Takema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
50 1996 Antsje Abma Goaïngea Goaïngea 0 1 0 0 2
51 1996 Hendrieke van der Heide Arum Arum 0 1 0 0 2
52 1996 Boudien Felkers-Veltman Stiens Stiens 0 0 2 0 2
53 1996 Angelique de Vries Makkum Makkum 0 0 2 0 2
54 1996 Helena de Vries Berlikum Berltsum 0 0 2 0 2
55 1996 Ineke Walda Wommels Wommels 0 0 2 0 2
56 1996 Petra Winia Wommels Wommels 0 0 2 0 2
57 1995 Marja Vaartjes Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
58 1996 Ingrid van der Beek Groningen Groningen 0 0 1 0 1
59 1996 Wies Brunner Cornjum Cornjum 0 0 1 0 1
60 1996 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 0 0 1 0 1
61 1996 Alice Kooistra Raerd Raerd 0 0 1 0 1
62 1996 Ingrid Russchen Akkrum Akkrum 0 0 1 0 1
63 1996 Edith Sinnema 0 0 1 0 1
64 1996 Tiny Sipma Lioessens Lioessens 0 0 1 0 1
65 1996 Elske Tolsma-Zijlstra Reduzum Reduzum 0 0 1 0 1
66 1996 Janna Wijnia Wommels Wommels 0 0 1 0 1
67 1996 Martine Winkel Ferwert Ferwert 0 0 1 0 1
68 1996 Afke Zijlstra Reduzum Reduzum 0 0 1 0 1
69 1996 Idske Zijlstra Ijlst IJlst 0 0 1 0 1
70 1996 Aletta Sipma Ee Ee 0 0 1 0 1
71 1996 Anita Baarda Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
72 1996 Anneke Tuinenga Ee Ee 0 0 1 0 1
73 1996 Karin Stellingwerf Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
74 1996 Marinne Tuinenga Ee Ee 0 0 1 0 1