Heren hoofdklasse 1996

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1996 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 11 5 7 2 50
2 1996 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 13 3 4 2 49
3 1996 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 12 3 5 8 47
4 1996 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 9 8 1 2 44
5 1996 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 7 5 7 1 38
6 1996 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 4 9 6 3 36
7 1996 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 4 10 3 2 35
8 1996 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 3 10 3 2 32
9 1996 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 7 2 6 1 31
10 1996 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 4 5 7 4 29
11 1996 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 1 9 5 0 26
12 1996 Pieter van Tuinen Hallum, Groningen, Leeuwarden Hallum, Groningen, Leeuwarden 2 5 8 0 24
13 1996 Arie den Breejen Harlingen, Franeker,Arum Harlingen, Franeker, Arum 5 3 2 0 23
14 1996 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 4 3 4 1 22
15 1996 Henk Vlietstra Franeker Franeker 1 6 5 0 20
16 1996 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 3 2 4 0 17
17 1996 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 3 1 6 1 17
18 1996 John Peter Boersma Vrouwenparochie, Beetgum Vrouwenparochie, Beetgum 2 5 0 0 16
19 1996 Durk van der Meer Rauwerd, Amsterdam Rauwerd, Amsterdam 2 2 3 0 13
20 1996 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 2 2 2 0 12
21 1996 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 1 3 3 0 12
22 1996 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 2 1 2 0 10
23 1996 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 2 1 2 0 10
24 1996 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 2 1 0 0 8
25 1996 Johannes Wassenaar Minnertsga Minnertsga 2 1 0 0 8
26 1996 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 1 1 3 0 8
27 1996 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 4 1 7
28 1996 Luitzen Idsardi Zweins, Dronrijp Zweins, Dronrijp 1 1 1 0 6
29 1996 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 1 0 3 0 6
30 1996 Stephan Kleefstra Dronrijp, Franeker, Huizum Dronrijp, Franeker, Huizum 0 3 0 0 6
31 1996 Pieter Scharringa Welsrijp, Dronrijp Welsrijp, Dronrijp 0 1 3 0 5
32 1996 Henk Talsma Achlum Achlum 1 0 1 0 4
33 1996 Rimar Goudberg Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 2 0 0 4
34 1996 Hendrik Sweering Folsgare, Nijland Folsgare, Nijland 0 2 0 0 4
35 1996 Klaas Dijkstra Veenwouden Veenwouden 1 0 0 1 3
36 1996 Willem Faber Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
37 1996 Sibbele Lootsma Goenga, Sneek, Scharnegoutum Goënga, Sneek, Scharnegoutum 1 0 0 0 3
38 1996 Johan Meirink Hallum Hallum 1 0 0 0 3
39 1996 Jeroen Oosterhof Groningen, Zuidwolde Groningen, Zuidwolde 0 0 3 0 3
40 1996 Richard van Wier Franeker Franeker 0 1 0 0 2
41 1996 Piet Zondervan IJsbrechtum, Jorwerd IJsbrechtum, Jorwerd 0 1 0 0 2
42 1996 Arno Burger Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
43 1996 Johan van der Molen Wijnaldum, Sneek, Witmarsum Wijnaldum, Sneek, Witmarsum 0 0 2 0 2
44 1996 Willem Rienks Wageningen Wageningen 0 0 2 0 2
45 1996 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 0 0 2 0 2
46 1996 Anne de Vries Ureterp Ureterp 0 0 2 0 2
47 1996 Rommert Politiek Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1
48 1996 Thom Ringia Dronrijp, Hilversum Dronrijp, Hilversum 0 0 1 0 1
49 1996 Cees Punter Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1
50 1996 Wim Henk Nicolay Britsum Britsum 0 0 1 0 1
51 1996 Rein Tempel Groningen, Oldenburg Groningen, Oldenburg 0 0 1 0 1
52 1996 Gert Jan Hiemstra Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
53 1996 Klaas Westra Wommels, Sneek Wommels, Sneek 0 0 1 0 1