Dames hoofdklasse 1997

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1997 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 15 4 6 3 59
2 1997 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 8 4 10 1 42
3 1997 Yvonne Postma Huizum Huizum 6 7 7 1 39
4 1997 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 11 0 3 0 36
5 1997 Riska Hazenberg Wergea Wergea 9 2 4 0 35
6 1997 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 7 5 2 0 33
7 1997 Sari Lycklama a Nijeholt Huizum Huizum 6 5 5 0 33
8 1997 Mariska Stienstra St Annaparaochie St.Annaparochie 4 8 5 0 33
9 1997 Gerda Okkinga Winsum Winsum 4 5 9 0 31
10 1997 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 3 5 7 0 26
11 1997 Monique de Koning Harlingen Harlingen 2 6 4 0 22
12 1997 Fonny Otten Makkum Makkum 3 3 2 1 17
13 1997 Maya Paulusma Jelsum Jelsum 3 2 3 0 16
14 1997 Karin Wierenga Huizum Huizum 3 2 3 0 16
15 1997 Sybrigje Bootsma Franeker Franeker 1 3 4 0 13
16 1997 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 3 5 0 13
17 1997 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 2 2 2 0 12
18 1997 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 1 3 2 0 11
19 1997 Anke Jellema Wommels Wommels 1 4 0 0 11
20 1997 Ingrid Bosma Akkrum Akkrum 3 0 2 0 11
21 1997 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 3 0 2 0 11
22 1997 Debora Oosterman Grou Grou 1 3 1 0 10
23 1997 Hammie Westra Wommels Wommels 1 2 3 0 10
24 1997 Trynke Meijer Berlikum Berltsum 1 2 3 0 10
25 1997 Miriam van der Veer Winsum Winsum 0 5 0 0 10
26 1997 Helena de Vries Berlikum Berltsum 1 3 0 0 9
27 1997 Christien Sytsma St Annaparaochie St.Annaparochie 2 1 1 0 9
28 1997 Tamara Ziengs Wieuwerd Wieuwerd 1 1 3 0 8
29 1997 Agnes Takema Harlingen Harlingen 0 4 0 0 8
30 1997 Femke Visser Makkum Makkum 2 0 1 0 7
31 1997 Heleen Jousma Wergea Wergea 1 0 1 0 4
32 1997 Doete de Groot Raerd Raerd 1 0 1 0 4
33 1997 Idkse Zijlstra IJlst IJlst 1 0 1 0 4
34 1997 Ingrid van der Beek Groningen Groningen 1 0 1 0 4
35 1997 Karin Stellingwerf Menaldum Menaldum 1 0 1 0 4
36 1997 Reintsje van der Schaaf Beetgum Beetgum 1 0 1 0 4
37 1997 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 0 2 0 0 4
38 1997 Teatske Altenburg Reahus-Tirns Reahûs 0 1 2 0 4
39 1997 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 0 1 1 0 3
40 1997 Wies Brunner Jelsum Jelsum 0 1 1 0 3
41 1997 Aletta Sipma Goenga Goënga 1 0 0 0 3
42 1997 Antsje Abma Goenga Goënga 1 0 0 0 3
43 1997 Dorien van Steen Jirnsum Jirnsum 1 0 0 0 3
44 1997 Astrid Hoekstra Achlum Achlum 0 1 1 0 3
45 1997 Fetsje Schaap Easterein Easterein 0 1 1 0 3
46 1997 Grietje de Haan Franeker Franeker 0 1 1 0 3
47 1997 Margerietha Goodijk Berlikum Berltsum 0 1 1 0 3
48 1997 Minke Jansen Pietersbierum Pietersbierum 0 1 1 0 3
49 1997 Jitske Brunner Jelsum Jelsum 0 0 2 0 3
50 1997 Thera Jellema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
51 1997 Angelique de Vries Makkum Makkum 0 1 0 0 2
52 1997 Bianca van der Veen Franeker Franeker 0 1 0 0 2
53 1997 Liesbeth Mellema Groningen Groningen 0 1 0 0 2
54 1997 Lisan Okkinga Winsum Winsum 0 1 0 0 2
55 1997 Monique Stelwagen Raerd Raerd 0 1 0 0 2
56 1997 Wietske de Haan Easterein Easterein 0 1 0 0 2
57 1997 Willy Kimsma Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
58 1997 Anke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1
59 1997 Anneke van der Sluis Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
60 1997 Eelkje Fopma Wytgaard Wytgaard 0 0 1 0 1
61 1997 Grietje Yska Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
62 1997 L Altenburg Reahus-Tirns Reahûs 0 0 1 0 1
63 1997 Janna Wijnia Wommels Wommels 0 0 1 0 1
64 1997 Jeannet de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
65 1997 Jenny Posthumus Zweins Zweins 0 0 1 0 1
66 1997 Jinny Hoekstra Wergea Wergea 0 0 1 0 1
67 1997 Roelie Punter Wommels Wommels 0 0 1 0 1
68 1997 Teatske de Boer Swichum Swichum 0 0 1 0 1