Heren hoofdklasse 1997

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1997 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 14 7 6 6 62
2 1997 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 14 2 6 5 52
3 1997 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 12 5 6 5 52
4 1997 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 9 6 4 0 43
5 1997 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 7 7 7 1 42
6 1997 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 8 5 7 5 41
7 1997 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 6 8 2 2 36
8 1997 Pieter van Tuinen Hallum, Leeuwarden, Groningen Hallum, Leeuwarden, Groningen 6 6 5 1 35
9 1997 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 5 6 4 1 31
10 1997 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 4 4 7 1 27
11 1997 Coos Veltman Dronrijp, Joure, Jorwerd Dronrijp, Joure, Jorwerd 4 4 2 1 22
12 1997 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 2 6 4 0 22
13 1997 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 2 5 5 1 21
14 1997 Arie den Breejen Harlingen, Franeker, Arum Harlingen, Franeker, Arum 3 4 2 0 19
15 1997 Henk Vlietstra Franeker Franeker 2 4 3 1 17
16 1997 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 1 4 6 0 17
17 1997 Klaas Westra Wommels, Sneek Wommels, Sneek 2 2 6 1 16
18 1997 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 3 0 5 0 14
19 1997 Durk van der Meer Rauwerd, Amsterdam Rauwerd, Amsterdam 1 2 5 0 12
20 1997 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 1 4 0 0 11
21 1997 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 2 1 2 0 10
22 1997 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 2 1 1 0 9
23 1997 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 3 0 0 9
24 1997 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 2 2 0 9
25 1997 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 1 2 2 0 9
26 1997 Hendrik Sweering Nijland, Folsgare Nijland, Folsgare 1 2 1 0 8
27 1997 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 1 1 3 1 8
28 1997 Wim Henk Nicolay Britsum Britsum 0 4 0 0 8
29 1997 Tjeerd Andringa Westhoek Westhoek 1 1 1 0 6
30 1997 Pieter Scharringa Welsrijp, Dronrijp Welsrijp, Dronrijp 0 2 2 0 6
31 1997 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 0 2 2 0 6
32 1997 Hendrik de Jong Leeuwarden,Berlikum, St-Jacobiparochie Leeuwarden, Berltsum, St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
33 1997 Willem Faber Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
34 1997 Rienk Groothoff Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
35 1997 Durk Pieter van der Schaaf Beetgumermolen Beetgumermolen 1 0 0 0 3
36 1997 Freddie Beimers Akkrum Akkrum 0 1 1 0 3
37 1997 John Peter Boersma Vrouwenparochie, Beetgum Vrouwenparochie, Beetgum 0 1 1 0 3
38 1997 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 0 1 1 0 3
39 1997 Erik Seerden Franeker,Huizum,Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
40 1997 Henk Talsma Achlum Achlum 0 1 1 0 3
41 1997 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 0 0 3 0 3
42 1997 Andre Iedema Menaldum Menaldum 0 0 3 0 3
43 1997 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 0 1 0 0 2
44 1997 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 1 0 0 2
45 1997 Tjepco Miedema Tietjerk, Giekerk Tietjerk, Giekerk 0 1 0 0 2
46 1997 Klaas Dijkstra Veenwouden Veenwouden 0 0 2 0 2
47 1997 Rimar Goudberg Franeker, Heerenveen, Leeuwarden Franeker, Heerenveen, Leeuwarden 0 0 1 0 1
48 1997 Gert Jan Hiemstra Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
49 1997 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 0 0 1 0 1
50 1997 Any van Straten Menaldum, Finkum Menaldum, Feinsum 0 0 1 0 1
51 1997 Arnold Terpstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 0 1 0 1
52 1997 Richard van Wier Franeker, Minnertsga Franeker, Minnertsga 0 0 1 0 1