Dames hoofdklasse 1998

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1998 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 13 3 6 5 51
2 1998 Géjanna Buma Exmorra Exmorra 9 4 7 0 42
3 1998 Riska Hazenberg Wergea Wergea 8 4 3 0 35
4 1998 Gerda Okkinga Winsum Winsum 3 8 8 0 33
5 1998 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 7 4 2 1 31
6 1998 Hessie Westra St Annaparaochie St.Annaparochie 6 4 5 0 31
7 1998 Sari Lycklama a Nijeholt Exmorra Exmorra 5 2 6 0 25
8 1998 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 4 5 2 0 24
9 1998 Yvonne Postma Huizum Huizum 4 3 4 0 22
10 1998 Miriam van der Veer Winsum Winsum 3 4 5 0 22
11 1998 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 2 5 6 0 22
12 1998 Sybrigje Bootsma Franeker Franeker 3 3 7 1 22
13 1998 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 3 6 1 0 22
14 1998 Hermanna Miedema Menaldum Menaldum 3 5 2 0 21
15 1998 Romy van der Veen St Annaparaochie St.Annaparochie 4 3 3 0 21
16 1998 Trynke Meijer Berlikum Berltsum 3 4 3 0 20
17 1998 Wiesje van der Berg Grou Grou 4 0 7 0 19
18 1998 Maya Paulusma Jelsum Jelsum 2 5 3 0 19
19 1998 Debora Oosterman Grou Grou 2 3 5 0 17
20 1998 Helena de Vries Berlikum Berltsum 2 2 7 0 17
21 1998 Bianca van der Veen Franeker Franeker 1 5 4 0 17
22 1998 Idske Zijlstra Ijlst IJlst 3 1 3 0 14
23 1998 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 2 3 2 0 14
24 1998 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 3 0 3 0 12
25 1998 Hammie Westra Wommels Wommels 2 2 2 2 12
26 1998 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 1 3 1 0 10
27 1998 Femke Visser, Makkum, Wageningen 1 3 1 10
28 1998 Margerietha Goodijk Berlikum Berltsum 2 1 1 0 9
29 1998 Wies Brunner Cornjum Cornjum 1 2 1 0 8
30 1998 Heleen Jousma Earnewoude Earnewoude 0
31 1998 Ingrid Bosma Akkrum Akkrum 1 2 0 0 7
32 1998 Femke Akke Dijkstra Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 0 3 1 0 7
33 1998 Siemke Andela Winsum Winsum 1 1 1 0 6
34 1998 Sjoke van der Veen Arum Arum 1 0 3 0 6
35 1998 Wietske de Haan Easterein Easterein 0 3 0 0 6
36 1998 Alinda Kleefstra Huizum Huizum 0 2 2 0 6
37 1998 Jitske Brunner Jelsum Jelsum 1 1 1 0 6
38 1998 Thera Jellema Wommels Wommels 1 1 0 0 5
39 1998 Sjieuwke Dijkstra Franeker Franeker 1 0 2 0 5
40 1998 Doete de Groot Raerd Raerd 1 0 1 0 4
41 1998 Marike Beckers Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
42 1998 Marjan Feenstra Winsum Winsum 0 1 2 0 4
43 1998 Anke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
44 1998 Aletta Sipma Goenga Goënga 1 0 0 0 3
45 1998 Hepkje Terpstra Minnertsga Minnertsga 0 0 3 0 3
46 1998 Martsje de Jong Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
47 1998 Rianne van Baarsen Hitzum Hitzum 1 0 0 0 3
48 1998 Anke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 1 1 0 3
49 1998 Tamara Ziengs Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
50 1998 Elza Dijkstra St Annaparochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
51 1998 Gea Kuipers Arum Arum 0 1 0 0 2
52 1998 Monique Stelwagen Raerd Raerd 0 1 0 0 2
53 1998 Esther Elzinga Reduzum Reduzum 0 0 2 0 2
54 1998 Fonny Otten Makkum Makkum 0 0 2 0 2
55 1998 Karin Stellingwerf Menaldum Menaldum 0 0 2 0 2
56 1998 Lieuwkje Keestra Cornjum Cornjum 0 0 2 0 2
57 1998 Sanne Yfke Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 2 0 2
58 1998 Teatske de Boer Wytgaard Wytgaard 0 0 1 0 1
59 1998 Jeannet de Boer Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
60 1998 Boukje Bantema De Knipe De Knipe 0 0 1 0 1
61 1998 Gerry Vaartjes Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
62 1998 Grietje Yska Exmorra Exmorra 0 0 1 0 1
63 1998 Karin Wierenga Huizum Huizum 0 0 1 0 1
64 1998 Margje Hylkema Grou Grou 0 0 1 0 1
65 1998 Miranda Wieringa Huizum Huizum 0 0 1 0 1
66 1998 Rixt Hettinga Heerenveen Heerenveen 0 0 1 0 1
67 1998 Doete Jouta-de Groot Ferwerd Ferwert 0 0 1 0 1