Dames hoofdklasse 1999

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1999 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 20 4 2 5 70
2 1999 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 12 3 5 0 47
3 1999 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 8 7 3 1 41
4 1999 Riska Hazenberg Wergea Wergea 9 5 4 0 41
5 1999 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 4 6 8 0 32
6 1999 Debora Oosterman Grou Grou 5 3 7 0 28
7 1999 Gerda Okkinga Winsum Winsum 4 5 6 0 28
8 1999 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 6 3 3 0 27
9 1999 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 2 6 8 0 26
10 1999 Idkse Zijlstra IJlst IJlst 6 2 2 0 24
11 1999 Hermanna Miedema Hijum Hijum 3 6 3 0 24
12 1999 Esther Elzinga Reduzum Reduzum 4 5 1 0 23
13 1999 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 3 5 3 0 22
14 1999 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 2 6 3 0 21
15 1999 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 4 3 2 0 20
16 1999 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 2 5 2 0 18
17 1999 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 5 5 0 18
18 1999 Sybrigje Bootsma Franeker Franeker 2 4 3 0 17
19 1999 Hammie Westra Wommels Wommels 2 4 3 0 17
20 1999 Trynke Meijer Berlikum Berltsum 1 2 6 0 13
21 1999 Sari Lycklama a Nijeholt Leeuwarden Leeuwarden 2 2 2 0 12
22 1999 Geeske Hibma Schettens Schettens 2 1 3 0 11
23 1998 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 1 3 1 0 10
24 1999 Helena de Vries Berlikum Berltsum 0 2 6 0 10
25 1999 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 3 0 0 9
26 1999 Sanne Yfke Zijlstra 1 2 2 9
27 1999 Heleen Jousma Gytsjerk Gytsjerk 2 1 0 0 8
28 1999 Monique Stelwagen Grou Grou 1 2 0 0 7
29 1999 Yvonne Postma Blessum Blessum 1 2 0 0 7
30 1999 Alinda Kleefstra Huizum Huizum 1 1 2 0 7
31 1999 Jeannet de Boer Exmorra Exmorra 2 0 1 0 7
32 1999 Teatske de Boer Wirdum-Wytgaard Wirdum-Wytgaard 1 2 0 0 7
33 1999 Marja Vaartjes Dronrijp Dronrijp 1 1 2 0 7
34 1999 Jitske Brunner Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 2 0 0 0 6
35 1999 Erica Ypma 2 0 0 0 6
36 1999 Renske Adema 1 1 1 0 6
37 1999 Linda Terpstra Stiens Stiens 1 1 1 0 6
38 1999 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 1 1 1 0 6
39 1999 Marike Beckers Bolsward Bolsward 0 1 4 0 6
40 1999 Anke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 3 0 0 6
41 1999 Wies Brunner Stiens Stiens 1 1 0 5
42 1999 Karin Wierenga Huizum Huizum 1 1 0 5
43 1999 Margerietha Goodijk Berlikum Berltsum 0 1 3 0 5
44 1999 Anneke Visser 1 1 0 0 5
45 1999 Eelkje Fopma Wirdum-Wytgaard Wirdum-Wytgaard 1 1 0 0 5
46 1999 Sjoke van der Veen Arum Arum 1 1 0 0 5
47 1999 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 1 0 2 0 5
48 1999 Maya Paulusma Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 1 0 2 0 5
49 1999 Tamara Ziengs Akkrum Akkrum 1 0 2 0 5
50 1999 Sjieuwke Dijkstra Franeker Franeker 0 2 1 0 5
51 1999 Hendrieke van der Heide Arum Arum 1 0 1 0 4
52 1999 Antsje Abma Goenga Goënga 0 2 0 0 4
53 1999 Karin Stellingwerf Menaldum Menaldum 0 2 0 0 4
54 1999 Femke Akke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
55 1999 Rianne van Baarsen Hallum Hallum 1 0 0 0 3
56 1999 Tynke Toering Weidum Weidum 1 0 0 0 3
57 1999 Ymkje Hielkema 1 0 0 0 3
58 1999 Aletta Sipma Goenga Goënga 0 1 1 0 3
59 1999 Martsje de Jong Pingjum Pingjum 0 1 1 0 3
60 1999 Renate Hazenberg 0 1 1 0 3
61 1999 Anneke Idzardi 0 1 0 0 2
62 1999 Janna Wijnia Wommels Wommels 0 1 0 0 2
63 1999 Jantine Radix Sneek Sneek 0 1 0 0 2
64 1999 Nynke Sinnema Grou Grou 0 1 0 0 2
65 1999 Sanne Gierman Jorwert Jorwert 0 1 0 0 2
66 1999 Tine Vogel 0 1 0 0 2
67 1999 Anke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
68 1999 Hepkje Terpstra Minnertsga Minnertsga 0 0 2 0 2
69 1999 Astrid de Moor Stiens Stiens 0 0 1 0 1
70 1999 Boudien Felkers-Veldman Stiens Stiens 0 0 1 0 1
71 1999 Dorien van Steen Jirnsum Jirnsum 0 0 1 0 1
72 1999 Elly Huisman 0 0 1 0 1
73 1999 Gerry Vaartjes Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
74 1999 Grietje de Haan Franeker Franeker 0 0 1 0 1
75 1999 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
76 1999 Jannie Bogaard 0 0 1 0 1
77 1999 Karin Zwart 0 0 1 0 1
78 1999 Klaske Struiksma 0 0 1 0 1
79 1999 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 0 0 1 0 1
80 1999 Margje Hylkema Grou Grou 0 0 1 0 1
81 1999 Miriam van der Veer Winsum Winsum 0 0 1 0 1
82 1999 Natalie van Asperen Akkrum Akkrum 0 0 1 0 1
83 1999 Siemke Andela Winsum Winsum 0 0 1 0 1
84 1999 Tine Bakker 0 0 1 0 1
85 1999 Ytsje de Haan Ferwerd Ferwert 0 0 1 0 1