Dames hoofdklasse 2000

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2000 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 16 3 3 3 57
2 2000 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 11 6 2 1 47
3 2000 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 7 7 7 1 42
4 2000 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 7 7 5 1 40
5 2000 Hermanna Miedema Hijum Hijum 6 8 5 0 39
6 2000 Riska Hazenberg StAnnaparochie St.Annaparochie 10 2 3 0 37
7 2000 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 6 6 7 2 37
8 2000 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 6 5 6 0 34
9 2000 Helena de Vries Berlikum Berltsum 2 8 10 0 32
10 2000 Gerda Okkinga Winsum Winsum 4 7 5 0 31
11 2000 Debora Oosterman Grou Grou 6 4 1 0 27
12 2000 Sybrigje Bootsma Franeker Franeker 4 5 1 0 23
13 2000 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 4 4 3 0 23
14 2000 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 4 2 3 0 19
15 2000 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 2 4 4 1 18
16 2000 Hammie Westra Wommels 3 2 3 0 16
17 2000 Miriam van der Veer Winsum Winsum 2 4 1 0 15
18 2000 Monique Stelwagen Grou Grou 4 1 0 0 14
19 2000 Linda Terpstra Stiens Stiens 4 1 0 0 14
20 2000 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 3 0 4 0 13
21 2000 Margerietha Goodijk Berlikum Berltsum 0 4 5 0 13
22 2000 Trynke Meijer Berlikum Berltsum 0 4 5 0 13
23 2000 Marike Beckers Bolsward Bolsward 1 3 2 0 11
24 2000 Sjieuwke Dijkstra Franeker Franeker 2 2 0 0 10
25 2000 Thekla Vietor Hitzum Hitzum 1 2 3 0 10
26 2000 Sari Lycklama a Nijeholt Leeuwarden Leeuwarden 1 2 2 0 9
27 2000 Tamara Ziengs Akkrum Akkrum 1 2 1 0 8
28 2000 Alinda Kleefstra Huizum Huizum 1 2 1 0 8
29 2000 Femke Akke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 1 1 3 0 8
30 2000 Marjon de Raadt Raerd Raerd 2 0 0 0 6
31 2000 Agnes Drost-Bosch 1 1 1 0 6
32 2000 Tynke Toering Weidum Weidum 1 1 1 0 6
33 2000 Sjoke van der Veen Arum Arum 1 1 1 0 6
34 2000 Maya Paulusma Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 0 2 2 0 6
35 2000 Geeske Hibma Schettens Schettens 0 2 2 0 6
36 2000 Jantine Radix Sneek Sneek 1 0 2 0 5
37 2000 Anja Bosch 1 1 0 0 5
38 2000 Boudien Felkers-Veldman Stiens Stiens 1 1 0 0 5
39 2000 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 1 1 0 0 5
40 2000 Joke Smits Witmarsum Witmarsum 1 0 2 0 5
41 2000 Marja Vaartjes Dronrijp Dronrijp 0 1 3 0 5
42 2000 Sanne Gierman Jorwert Jorwert 0 0 5 0 5
43 2000 Folkje Oosterbaan 1 0 1 0 4
44 2000 Gea Kuipers Arum Arum 1 0 1 0 4
45 2000 Heleen Jousma Gytsjerk Gytsjerk 1 0 1 0 4
46 2000 Yvonne Postma Huizum Huizum 1 0 1 0 4
47 2000 Sjoukje Martens 1 0 1 0 4
48 2000 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 2 0 0 4
49 2000 Anke Sypersma Goenga Goënga 0 2 0 0 4
50 2000 Nynke Zijlstra Dronrijp Dronrijp 0 1 2 0 4
51 2000 Karin Stellingwerf Menaldum Menaldum 0 1 2 0 4
52 2000 Baukje Boekema 1 0 0 0 3
53 2000 Lolkje Abma Goenga Goënga 1 0 0 0 3
54 2000 Wies Brunner Stiens Stiens 1 0 0 0 3
55 2000 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 1 0 0 0 3
56 2000 Karin Wierenga Huizum Huizum 1 0 0 0 3
57 2000 Maaike Schots Grou Grou 1 0 0 0 3
58 2000 Marrit van Asperen 1 0 0 0 3
59 2000 Eelkje Algra Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
60 2000 Jitty van der Laan Goenga Goënga 1 0 0 0 3
61 2000 Denise Koornstra Makkum Makkum 0 1 1 0 3
62 2000 Fonny Smink-Otten Makkum Makkum 0 1 1 0 3
63 2000 Jolanda Heslinga 0 1 1 0 3
64 2000 Marjan Feenstra Winsum Winsum 0 1 1 0 3
65 2000 Tine Vogel 0 1 1 0 3
66 2000 Anke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 1 0 0 2
67 2000 Antsje Abma Goenga Goënga 0 1 0 0 2
68 2000 Beitske Hibma Schettens Schettens 0 1 0 0 2
69 2000 Corrie Hannema 0 1 0 0 2
70 2000 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 0 1 0 0 2
71 2000 Goike Salverda 0 1 0 0 2
72 2000 Sharon Klaver 0 1 0 0 2
73 2000 Amarins Visser 0 1 0 0 2
74 2000 Siemke Andela Winsum Winsum 0 1 0 0 2
75 2000 Tryntsje de Jager Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
76 2000 Marga Kramer 0 0 1 0 1
77 2000 Erica Ypma 0 0 1 0 1
78 2000 Grietje Yska Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
79 2000 Paula Hilverda Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
80 2000 Annemarie Stapert Achlum Achlum 0 0 1 0 1