Heren hoofdklasse 2000

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2000 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 12 8 5 7 57
2 2000 Pieter van Tuinen Hallum, Groningen, Leeuwarden/Beetgumermolen Hallum, Groningen, Leeuwarden/Beetgumermolen 12 5 7 4 53
3 2000 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 12 4 5 0 49
4 2000 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 7 7 3 5 38
5 2000 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gr) Vrouwenparochie, Winsum (Gr.) 7 6 5 0 38
6 2000 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 6 6 4 2 34
7 2000 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 7 3 5 4 32
8 2000 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 6 4 3 0 29
9 2000 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen/Heerenveen Pingjum, Groningen/Heerenveen 5 4 4 1 27
10 2000 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn/Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn/Hoornsterzwaag 4 5 4 0 26
11 2000 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 4 4 4 1 24
12 2000 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 4 4 2 0 22
13 2000 Thomas van der Meer Hardegarijp, Baard, Akkrum Hurdegaryp, Baard, Akkrum 0 7 8 0 22
14 2000 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 4 4 1 2 21
15 2000 Henk Vlietstra Franeker Franeker 3 4 4 0 21
16 2000 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 2 4 7 0 21
17 2000 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 3 4 2 0 19
18 2000 Klaas Westra Wommels, Sneek Wommels, Sneek 1 4 8 0 19
19 2000 Arie den Breejen Harlingen, Arum, Franeker Harlingen, Arum, Franeker 3 4 1 1 18
20 2000 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum/Groningen Oudebildtzijl, Huizum/Groningen 2 2 4 1 14
21 2000 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 1 3 4 0 13
22 2000 Durk van der Meer Amsterdam Amsterdam 1 2 6 0 13
23 2000 Robert Rinia Makkum, Arum Makkum, Arum 3 1 1 0 12
24 2000 Cornelis Terpstra Minnertsga, Wirdum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen Minnertsga, Wirdum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen 2 1 1 0 9
25 2000 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 0 2 5 0 9
26 2000 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 1 2 1 1 8
27 2000 Tjepco Miedema Tietjerk, Giekerk Tietjerk, Giekerk 0 3 2 0 8
28 2000 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 2 0 1 0 7
29 2000 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 0 3 0 6
30 2000 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 0 2 2 0 6
31 2000 Rutmer van der Meer Warga, St-Jacobiparochie Wergea, St.-Jacobiparochie 1 0 2 0 5
32 2000 Rutger van der Meer Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen 0 2 1 0 5
33 2000 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
34 2000 Rene Janse Groningen Groningen 0 1 2 0 4
35 2000 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 0 1 1 0 3
36 2000 Gerben Okkinga Groningen, Huizum, Arum, Witmarsum Groningen, Huizum, Arum, Witmarsum 0 1 0 0 2
37 2000 Jasper Boomsma Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
38 2000 Hendrik de Jong Leeuwarden, Berlikum, St-Jacobiparochie Leeuwarden, Berltsum, St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
39 2000 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
40 2000 Johan Meirink Hallum Hallum 0 0 2 0 2
41 2000 Tjerk de Groot Wanswerd Wanswerd 0 0 2 0 2
42 2000 Alfred Postma Baard Baard 0 0 1 0 1
43 2000 Freddie Terpstra Baard Baard 0 0 1 0 1
44 2000 Rimar Goudberg Heerenveen, Franeker, Leeuwarden Heerenveen, Franeker, Leeuwarden 0 0 1 0 1