Dames hoofdklasse 2001

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2001 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 18 3 1 0 61
2 2001 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 13 4 4 0 51
3 2001 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 12 5 4 1 50
4 2001 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 8 9 4 1 46
5 2001 Hermanna Miedema Hijum Hijum 7 5 5 0 36
6 2001 Debora Oosterman Grou Grou 6 3 8 0 32
7 2001 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 4 8 3 0 31
8 2001 Riska Hazenberg StAnnaparochie St.Annaparochie 5 6 3 0 30
9 2001 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 3 6 9 0 30
10 2001 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 5 3 5 0 26
11 2001 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 1 5 5 0 18
12 2001 Helena de Vries Berlikum Berltsum 3 2 5 0 18
13 2001 Geeske Hibma Schettens Schettens 2 4 2 0 16
14 2001 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 2 2 6 0 16
15 2001 Miriam van der Veer Winsum Winsum 1 4 4 0 15
16 2001 Thekla Vietor Hitzum Hitzum 1 3 4 0 13
17 2001 Petra Vietor Hitzum Hitzum 2 2 3 0 13
18 2001 Jitske Venema Dronrijp Dronrijp 0 4 5 0 13
19 2001 Monique Stelwagen Grou Grou 3 1 1 0 12
20 2001 Sybrigje Bootsma Franeker Franeker 2 2 1 1 11
21 2001 Gerda Okkinga Winsum Winsum 2 2 1 0 11
22 2001 Marike Beckers Bolsward Bolsward 1 2 4 0 11
23 2001 Sjoke van der Veen Arum Arum 1 1 6 0 11
24 2001 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 2 3 0 10
25 2001 Yvonne Postma Blessum Blessum 2 1 1 0 9
26 2001 Paula Hilverda Dronrijp Dronrijp 2 1 1 0 9
27 2001 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 0 2 5 0 9
28 2001 Miranda Kramer Harlingen Harlingen 2 1 0 0 8
29 2001 Sanne Yfke Zijlstra 1 2 1 8
30 2001 Wies Brunner Stiens Stiens 0 2 4 0 8
31 2001 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Oosterlittens Oosterlittens 1 2 0 0 7
32 2001 Tynke Toering Weidum Weidum 1 1 2 0 7
33 2001 Eelkje Algra Berlikum Berltsum 1 1 2 0 7
34 2001 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 1 1 0 6
35 2001 Jantine Radix Sneek Sneek 0 2 1 0 5
36 2001 Teatske de Boer Wirdum-Wytgaard Wirdum-Wytgaard 1 1 0 5
37 2001 Jitske Brunner Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 0 2 1 0 5
38 2001 Froukje de Vries Assen Assen 1 1 0 0 5
39 2001 Sari Lycklama a Nijeholt Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
40 2001 Karen van der Wei Bolsward Bolsward 1 1 0 0 5
41 2001 Sietske Poortstra Witmarsum Witmarsum 1 1 0 0 5
42 2001 Tine Vogel 1 0 2 0 5
43 2001 Aukje Stenekes Groningen Groningen 1 0 1 0 4
44 2001 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 2 0 0 4
45 2001 Sjieuwke Dijkstra Franeker Franeker 0 1 2 0 4
46 2001 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 0 1 2 0 4
47 2001 Tryntsje Swierstra 1 0 0 0 3
48 2001 Tialda Ploegh 1 0 0 0 3
49 2001 Alie van der Wal 1 0 0 0 3
50 2001 Folkje de Vries 1 0 0 0 3
51 2001 Sandra Zwerver Akkrum Akkrum 1 0 0 0 3
52 2001 Marja Vaartjes Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
53 2001 Tamara Ziengs Akkrum Akkrum 1 0 0 0 3
54 2001 Denise Koornstra Makkum Makkum 1 0 0 0 3
55 2001 Margreet Bosma 1 0 0 0 3
56 2001 Beitske Hibma Schettens Schettens 1 0 0 0 3
57 2001 Margreet Visser 0 1 1 0 3
58 2001 Jannie Floris-Boogaard 0 1 1 0 3
59 2001 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 0 1 1 0 3
60 2001 Sanne Gierman Jorwert Jorwert 0 0 3 0 3
61 2001 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 0
62 2001 Ingrid Russchen Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
63 2001 Marga Kramer 0 1 0 0 2
64 2001 Frida Faber Arum Arum 0 1 0 0 2
65 2001 Boudien Felkers-Veldman Stiens Stiens 0 1 0 0 2
66 2001 Linda Terpstra Stiens Stiens 0 1 0 0 2
67 2001 Kirsten Baarsen 0 1 0 0 2
68 2001 Jolanda Heslinga 0 1 0 0 2
69 2001 Marjan Feenstra Winsum Winsum 0 1 0 0 2
70 2001 Agnes Drost-Bosch 0 1 0 0 2
71 2001 Annemarie Stapert Achlum Achlum 0 1 0 0 2
72 2001 Yvette Spijkstra Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
73 2001 Tineke Baarda 0 0 2 0 2
74 2001 Folkje Oosterbaan 0 1 0 0 2
75 2001 Joke Smits Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
76 2001 Anke Sypersma 0 0 1 0 1
77 2001 Brechtsje Posthumus Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1
78 2001 Jitty van der Laan Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1
79 2001 Liesbeth Bootsma 0 0 1 0 1
80 2001 Wietske de Haan Easterein Easterein 0 0 1 0 1
81 2001 Fetsje Schaap Easterein Easterein 0 0 1 0 1