Heren hoofdklasse 2001

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2001 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 14 3 6 8 54
2 2001 Andre Kuipers Beergumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 11 3 4 2 43
3 2001 Pieter van Tuinen Hallum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen Hallum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen 11 2 6 3 43
4 2001 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gr) Vrouwenparochie, Winsum (Gr.) 8 6 4 2 40
5 2001 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 6 9 1 2 37
6 2001 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 6 4 3 2 29
7 2001 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn/Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn/Hoornsterzwaag 6 3 5 3 29
8 2001 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 6 1 7 0 27
9 2001 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 4 6 3 0 27
10 2001 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 3 5 8 0 27
11 2001 Henk Vlietstra Franeker Franeker 1 10 4 0 27
12 2001 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 5 3 3 1 24
13 2001 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 2 7 3 2 23
14 2001 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 3 4 2 22
15 2001 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum,Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 2 6 3 1 21
16 2001 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 2 4 7 0 21
17 2001 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 3 4 3 0 20
18 2001 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 3 2 3 0 16
19 2001 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 0 5 6 0 16
20 2001 Robert Rinia Makkum, Arum Makkum, Arum 2 3 3 1 15
21 2001 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 2 2 5 0 15
22 2001 Arie den Breejen Harlingen, Arum, Franeker Harlingen, Arum, Franeker 0 4 7 0 15
23 2001 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 1 3 3 0 12
24 2001 Tjepco Miedema Tietjerk, Giekerk Tietjerk, Giekerk 2 1 3 0 11
25 2001 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 2 0 5 1 11
26 2001 Thomas van der Meer Hardegarijp, Baard, Akkrum Hurdegaryp, Baard, Akkrum 1 3 2 0 11
27 2001 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 2 1 0 0 8
28 2001 Rutger van der Meer Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen 0 2 4 0 8
29 2001 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 2 0 0 7
30 2001 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 0 2 0 0 4
31 2001 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
32 2001 Rutmer van der Meer Warga, St-Jacobiparochie Wergea, St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
33 2001 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 1 0 0 2
34 2001 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Witmarsum, Huizum Groningen, Arum, Witmarsum, Huizum 0 0 1 0 1
35 2001 Tjerk de Groot Wanswerd Wanswerd 0 0 1 0 1
36 2001 Johan Meirink Hallum Hallum 0 0 1 0 1
37 2001 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 0 0 1 0 1
38 2001 Wilco Bijlsma Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
39 2001 Tetman de Boer Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
40 2001 Andre Iedema Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1