Heren hoofdklasse 2002

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2002 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 14 1 4 7 48
2 2002 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gr) Vrouwenparochie, Winsum (Gr.) 9 8 3 0 46
3 2002 Pieter van Tuinen Beetgumermolen, Hallum, Leeuwarden, Groningen Beetgumermolen, Hallum, Leeuwarden, Groningen 12 3 3 4 45
4 2002 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 12 3 3 1 45
5 2002 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 7 8 4 4 41
6 2002 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 7 6 7 4 40
7 2002 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum, Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 7 7 4 1 39
8 2002 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 4 10 4 0 36
9 2002 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 3 11 4 2 35
10 2002 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 7 3 7 2 34
11 2002 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 5 7 2 1 31
12 2002 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 4 7 5 1 31
13 2002 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 5 3 6 0 27
14 2002 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 3 2 5 0 18
15 2002 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 2 2 4 0 14
16 2002 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 2 1 6 2 14
17 2002 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 3 0 4 0 13
18 2002 Henk Vlietstra Franeker Franeker 1 2 6 0 13
19 2002 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 2 6 0 13
20 2002 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 1 2 5 0 12
21 2002 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 0 3 6 0 12
22 2002 Daniël Iseger Huizum,Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 0 3 6 0 12
23 2002 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen 2 1 3 2 11
24 2002 Arie den Breejen Harlingen, Arum, Franeker Harlingen, Arum, Franeker 0 3 4 0 10
25 2002 Rutmer van der Meer Warga, St-Jacobiparochie Wergea, St.-Jacobiparochie 3 0 0 0 9
26 2002 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 1 0 4 0 7
27 2002 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 3 1 0 7
28 2002 Robert Rinia Makkum, Arum Makkum, Arum 0 3 1 0 7
29 2002 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 0 3 1 0 7
30 2002 Eppie Weidenaar Buitenpost Buitenpost 0 2 0 0 4
31 2002 Pieter Otte Kingma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
32 2002 Klaas Jan van der Lei Groningen Groningen 1 0 0 0 3
33 2002 Rutger van der Meer Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen 0 1 1 0 3
34 2002 Rene Janse Groningen Groningen 0 1 0 0 2
35 2002 Jaap Jansma Woudsend Woudsend 0 1 0 0 2
36 2002 Sjirk Gjalt de Groot Sneek, Mantgum Sneek, Mantgum 0 1 0 0 2
37 2002 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 0 1 0 0 2
38 2002 Pieter Tienstra Winsum (Gr) Winsum (Gr.) 0 1 0 0 2
39 2002 Tjipko Vellinga Franeker Franeker 0 1 0 0 2
40 2002 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
41 2002 Erik Seerden Franeker, Leeuwarden, Huizum Franeker, Leeuwarden, Huizum 0 0 1 0 1