Dames hoofdklasse 2002

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2002 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 15 5 4 1 59
2 2002 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 12 7 4 0 54
3 2002 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 12 7 3 0 53
4 2002 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 7 7 0 1 35
5 2002 Mariska Stienstra StAnnaparochie St.Annaparochie 7 5 3 1 34
6 2002 Debora Oosterman Grou Grou 7 3 3 0 30
7 2002 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 6 4 3 0 29
8 2002 Riska Hazenberg StAnnaparochie St.Annaparochie 5 6 2 0 29
9 2002 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 5 5 3 0 28
10 2002 Karen van der Wei Bolsward Bolsward 3 7 4 0 27
11 2002 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 3 6 6 0 27
12 2002 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 5 4 3 0 26
13 2002 Sjoke van der Veen Arum Arum 3 3 4 0 19
14 2002 Marike Beckers Bolsward Bolsward 2 5 2 0 18
15 2002 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 1 6 3 0 18
16 2002 Hermanna Miedema Hijum Hijum 3 2 4 0 17
17 2001 Geeske Hibma Schettens Schettens 2 4 2 0 16
18 2002 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 2 2 4 0 14
19 2002 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 2 2 4 0 14
20 2002 Wies Brunner Stiens Stiens 1 4 2 0 13
21 2002 Klasien Visser Makkum Makkum 1 3 3 0 12
22 2002 Rita de Valk Franeker Franeker 3 0 2 0 11
23 2002 Monique Stelwagen Grou Grou 2 2 1 0 11
24 2002 Aukje Stenekes Groningen Groningen 3 0 1 0 10
25 2002 Jantine Radix Sneek Sneek 2 1 1 0 9
26 2002 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 3 0 0 9
27 2002 Eelkje Algra Berlikum Berltsum 1 1 4 0 9
28 2002 Froukje de Vries Assen Assen 2 0 2 0 8
29 2002 Tynke Toering Weidum Weidum 1 2 1 0 8
30 2002 Anne Afke Zijlstra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 2 1 0 8
31 2002 Tamara Ziengs Akkrum Akkrum 1 1 2 0 7
32 2002 Judy Bergsma Reahus-Tirns Reahûs 2 0 1 0 7
33 2002 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 1 0 4 0 7
34 2002 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 3 1 0 7
35 2002 Sietske Poortstra Witmarsum Witmarsum 0 2 3 0 7
36 2002 Miranda Kramer Harlingen Harlingen 2 0 0 0 6
37 2002 Anneke Tuinenga Bolsward Bolsward 1 1 0 0 5
38 2002 Linda Terpstra Grou Grou 1 1 0 0 5
39 2002 Sanne Gierman Jorwert Jorwert 1 1 0 0 5
40 2002 Helena de Vries Berlikum Berltsum 0 1 3 0 5
41 2002 Petra Vietor Hitzum Hitzum 1 0 2 0 5
42 2002 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 0 0 3 0 4
43 2002 Jitske Brunner Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 1 0 0 0 3
44 2002 Margreet Bosma 1 0 0 0 3
45 2002 Jennifer Burger 1 0 0 0 3
46 2002 Janny Hylkema Akkrum Akkrum 1 0 0 0 3
47 2002 Janke Stienstra 1 0 0 0 3
48 2002 Rianne van Baarsen Hallum Hallum 1 0 0 0 3
49 2002 Thekla Vietor Hitzum Hitzum 0 1 1 0 3
50 2002 Janny Floris 0 1 1 0 3
51 2002 Miriam van der Veer Winsum Winsum 0 1 1 0 3
52 2002 Femke Jongsma 0 1 1 0 3
53 2002 Femke Akke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
54 2002 Joke Smits Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
55 2002 Rebecca Bartsma 0 1 0 0 2
56 2002 Dieneke Weerstra 0 1 0 0 2
57 2002 Grietje Altenburg 0 1 0 0 2
58 2002 Fokje Oosterbaan 0 1 0 0 2
59 2002 Marga Kramer 0 1 0 0 2
60 2002 Jitty van der Laan 0 1 0 0 2
61 2002 Yvonne Ferwerda 0 1 0 0 2
62 2002 Janny de Haan Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
63 2002 Hilda Tjepkema Ferwert Ferwert 0 0 2 0 2
64 2002 Paula Hilverda Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
65 2002 Trynke Meijer Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
66 2002 Anneke Visser 0 0 1 0 1
67 2002 Heleen Jousma Gytsjerk Gytsjerk 0 0 1 0 1
68 2002 Tialda Ploegh 0 0 1 0 1