Dames hoofdklasse 2003

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2003 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 16 4 6 4 62
2 2003 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 16 4 4 0 60
3 2003 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 11 9 1 0 52
4 2003 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 12 4 5 0 49
5 2003 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 6 7 5 0 37
6 2003 Karen van der Wei Bolsward Bolsward 4 10 2 0 34
7 2003 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 1 11 7 0 32
8 2003 Helena de Vries Berlikum Berltsum 5 4 5 1 28
9 2003 Riska Hazenberg Wergea Wergea 2 8 5 0 27
10 2003 Debora Oosterman Grou Grou 4 4 6 0 26
11 2003 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 1 6 5 0 20
12 2003 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 4 1 4 0 18
13 2003 Sjoke van der Veen Arum Arum 1 3 7 0 16
14 2003 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 3 2 2 0 15
15 2003 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 3 5 0 14
16 2003 Petra Vietor Hitzum Hitzum 3 1 2 0 13
17 2003 Geeske Hibma Schettens Schettens 1 3 3 0 12
18 2003 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 0 4 4 0 12
19 2003 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 4 3 0 11
20 2003 Tynke Toering Weidum Weidum 2 1 3 0 11
21 2003 Linda Terpstra Grou Grou 1 2 3 0 10
22 2003 Monique Stelwagen Grou Grou 2 0 2 0 8
23 2003 Aukje Stenekes Groningen Groningen 0 3 2 0 8
24 2003 Anne Afke Zijlstra Scharnegoutum Scharnegoutum 2 0 1 0 7
25 2003 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 2 0 1 0 7
26 2003 Jitske Brunner Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 0 2 3 0 7
27 2003 Eelkje Algra Berlikum Berltsum 1 1 1 0 6
28 2003 Froukje de Vries Assen Assen 1 1 0 0 5
29 2003 Ilse Arendz Dronrijp Dronrijp 0 1 2 0 4
30 2003 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 1 0 1 0 4
31 2003 Wies Brunner Stiens Stiens 1 0 1 0 4
32 2003 Richtsje Jonkman Akkrum Akkrum 1 1 0 4
33 2003 Sandra Zwerver Akkrum Akkrum 1 0 1 0 4
34 2003 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 4
35 2003 Femke Akke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 2 0 4
36 2003 Judy Bergsma Wommels Wommels 0 2 0 4
37 2003 Rita de Valk Dongjum Dongjum 1 0 0 0 3
38 2003 Anja Visser Ee Ee 1 0 0 0 3
39 2003 Linda Feenstra Winsum Winsum 1 0 0 0 3
40 2003 Jindra ten Kate Hallum Hallum 1 0 0 0 3
41 2003 Rianne van Baarsen Hallum Hallum 1 0 0 0 3
42 2003 Joke Smits Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
43 2002 Janny Floris 0 1 1 0 3
44 2003 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 0 1 0 0 2
45 2003 Hilda Tjepkema Ferwert Ferwert 0 1 0 0 2
46 2003 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 0 1 0 0 2
47 2003 Grietje Yska Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
48 2003 Jantine Radix Sneek Sneek 0 1 0 0 2
49 2003 Marrit de Jong 0 1 0 0 2
50 2003 Janny de Haan Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
51 2003 Miriam van der Veer Winsum Winsum 0 1 0 0 2
52 2003 Jantine Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 2 0 2
53 2003 Thekla Vietor Hitzum Hitzum 0 0 1 0 1
54 2003 Paula Hilverda Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
55 2003 Riek Algra Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
56 2003 Anneke van der Woude 0 0 1 0 1
57 2003 Jitty van der Laan 0 0 1 0 1
58 2003 Jannine Klaver Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
59 2003 Yvette Spijkstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
60 2003 Klasien Visser Makkum Makkum 0 0 1 0 1
61 2003 Sietske Poortstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
62 2003 Brechtsje Posthumus Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1
63 2003 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 0 0 1 0 1
64 2003 Annelien Hanje Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
65 2003 Hermanna Miedema Hijum Hijum 0 0 0 0 0