Heren hoofdklasse 2003

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2003 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 15 6 3 9 60
2 2003 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 13 5 2 0 51
3 2003 Pieter van Tuinen Leeuwarden, Hallum, Groningen, Beetgumermolen Leeuwarden, Hallum, Groningen, Beetgumermolen 13 5 1 3 50
4 2003 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 8 6 4 3 40
5 2003 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 4 7 6 0 32
6 2003 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 4 6 6 1 30
7 2003 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 5 4 6 0 29
8 2003 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 6 3 3 3 27
9 2003 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 5 4 4 0 27
10 2003 Daniël Iseger Huizum, Leeuwarden, Goutum Huizum, Leeuwarden, Goutum 4 6 3 1 27
11 2003 Henk Vlietstra Franeker Franeker 4 6 2 0 26
12 2003 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 4 4 4 2 24
13 2003 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 3 4 7 1 24
14 2003 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 3 5 4 2 23
15 2003 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 2 4 9 0 23
16 2003 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 3 5 3 0 22
17 2003 Cornelis Terpstra Minnertsga, Wirdum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen Minnertsga, Wirdum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen 4 3 3 0 21
18 2003 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum, Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 3 4 4 2 21
19 2003 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 2 4 3 1 17
20 2003 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoudem Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwâld 2 4 3 1 17
21 2003 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 4 3 0 17
22 2003 Arie den Breejen Harlingen, Arum, Franeker Harlingen, Arum, Franeker 3 2 2 1 15
23 2003 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 1 3 6 0 15
24 2003 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 2 1 6 0 14
25 2003 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 1 3 4 0 13
26 2003 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 3 1 0 1 11
27 2003 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 0 2 3 0 7
28 2003 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 0 1 4 0 6
29 2003 Willem Rienks Wageningen Wageningen 1 0 1 0 4
30 2003 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 0 1 2 0 4
31 2003 Klaas Jan van der Lei Groningen Groningen 0 1 1 0 3
32 2003 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gr) Vrouwenparochie, Winsum (Gr.) 0 1 1 0 3
33 2003 Peter de Boer Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 1 0 0 2
34 2003 Robert Rinia Arum, Makkum Arum, Makkum 0 1 0 0 2
35 2003 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 0 1 0 0 2
36 2003 Michel van der Veen Franeker Franeker 0 1 0 0 2
37 2003 Rene Tiesma Bolsward Bolsward 0 0 2 0 2
38 2003 Jelle Jan Rodenhuis Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
39 2003 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
40 2003 Johannes Boersma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
41 2003 Peter van Dijk St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
42 2003 Hendrik de Jong Leeuwarden, Berlikum, St-Jacobiparochie Leeuwarden, Berltsum, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
43 2003 Andre Iedema Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
44 2003 Rene Faber Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
45 2003 Rene Janse Groningen Groningen 0 0 1 0 1
46 2003 Bauke van der Graaf Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
47 2003 Pieter Scharringa Dronrijp, Welsrijp Dronrijp, Welsrijp 0 0 1 0 1
48 1995 Peter Dijkstra Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1