Heren hoofdklasse 2004

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2004 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 10 7 5 2 49
2 2004 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 10 7 4 6 48
3 2004 Rutmer van der Meer Warga, St-Jacobiparochie, Huizum Wergea, St.-Jacobiparochie, Huizum 9 8 4 2 47
4 2004 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 8 7 8 6 46
5 2004 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 8 6 7 0 43
6 2004 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 8 4 4 1 36
7 2004 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 7 4 5 0 34
8 2004 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 7 4 4 2 33
9 2004 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 7 3 4 1 31
10 2004 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 5 4 6 2 29
11 2004 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 5 4 4 2 27
12 2004 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 5 2 7 0 26
13 2004 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 4 4 6 0 26
14 2004 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 4 4 3 2 23
15 2004 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 1 5 6 0 19
16 2004 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 4 1 4 1 18
17 2004 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 3 2 4 0 17
18 2004 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 2 5 1 0 17
19 2004 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen, Wirdum, Leeuwarden, Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Wirdum, Leeuwarden, Beetgumermolen 2 3 3 1 15
20 2004 Henk Vlietstra Franeker Franeker 2 3 2 0 14
21 2004 Michel van der Veen Franeker Franeker 1 3 3 0 12
22 2004 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum, Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 1 3 2 0 11
23 2004 Pieter Scharringa Dronrijp, Welsrijp Dronrijp, Welsrijp 1 2 4 0 11
24 2004 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 0 4 3 0 11
25 2004 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 1 2 3 1 10
26 2004 Robert Rinia Arum, Makkum Arum, Makkum 1 2 3 0 10
27 2004 Arie den Breejen Harlingen, Arum, Franeker Harlingen, Arum, Franeker 0 3 1 0 7
28 2004 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 0 2 3 0 7
29 2004 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 1 1 1 0 6
30 2004 Johan Meirink Hallum Hallum 0 3 0 0 6
31 2004 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 2 2 0 6
32 2004 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 1 1 0 1 5
33 2004 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 1 0 2 0 5
34 2004 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 0 2 1 0 5
35 2004 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 0 2 1 0 5
36 2004 Pieter van Tuinen Hallum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen Hallum, Groningen, Leeuwarden, Beetgumermolen 1 0 1 0 4
37 2004 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
38 2004 Bauke van der Graaf Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
39 2004 Jacob Zaagemans Witmarsum, Workum Witmarsum, Workum 1 0 0 0 3
40 2004 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 0 1 1 0 3
41 2004 Hendrik de Jong Leeuwarden, Berlikum, St-Jacobiparochie Leeuwarden, Berltsum, St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
42 2004 Jeroen Oosterhof Groningen Groningen 0 1 0 0 2
43 2004 Sake G Porte Winsum (Gr) Winsum (Gr.) 0 1 0 0 2
44 2004 Cees Malda Franeker Franeker 0 0 2 0 2
45 2004 Willem Rienks Wageningen Wageningen 0 0 2 0 2
46 2004 Evert Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
47 2004 Louwrents Reitsma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1