Dames hoofdklasse 2004

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2004 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 22 4 4 0 78
2 2004 Wiesje van der Berg Hallum Hallum 19 8 1 0 74
3 2004 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 18 4 0 3 62
4 2004 Debora Oosterman Grou Grou 7 10 4 0 45
5 2004 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 6 10 3 0 41
6 2004 Sjoke van der Veen Arum Arum 4 12 4 0 40
7 2004 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 3 5 6 0 25
8 2004 Hermanna Miedema Hijum Hijum 3 3 5 0 20
9 2004 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 6 4 0 19
10 2004 Maaike Terpstra Minnertsga Minnertsga 2 3 6 0 18
11 2004 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 2 3 6 0 18
12 2004 Marie Heida Dronrijp Dronrijp 3 1 6 0 17
13 2004 Karen van der Wei Bolsward Bolsward 2 4 1 0 15
14 2004 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 1 4 4 0 15
15 2004 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 2 2 3 0 13
16 2004 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 3 4 0 13
17 2004 Geeske Hibma Schettens Schettens 0 3 5 0 11
18 2004 Hilda Tjepkema Ferwert Ferwert 2 1 2 0 10
19 2004 Helena de Vries Berlikum Berltsum 1 0 6 0 9
20 2004 Monique Stelwagen Grou Grou 3 0 0 0 9
21 2004 Petra Vietor Hitzum Hitzum 1 1 4 0 9
22 2004 Andrea de Jong Pingjum Pingjum 0 4 1 0 9
23 2004 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 3 2 0 8
24 2004 Imke van der Leest Dronrijp Dronrijp 0 3 2 0 8
25 2004 Linda Terpstra Grou Grou 0 1 4 0 6
26 2004 Jindra ten Kate Hallum Hallum 1 1 1 0 6
27 2004 Annelien Hanje Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
28 2004 Ingrid Boschma Akkrum Akkrum 1 0 2 0 5
29 2004 Sandra Zwerver Akkrum Akkrum 1 0 2 0 5
30 2004 Tynke Toering Weidum Weidum 0 1 3 0 5
31 2004 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 1 0 1 0 4
32 2004 Miranda Kramer Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
33 2004 Aukje Stenekes Groningen Groningen 0 0 4 0 4
34 2005 Anne Afke Zijlstra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 0 0 0 3
35 2004 Jantine Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
36 2004 Judy Bergsma Reahus-Tirns Reahûs 1 0 0 0 3
37 2004 Tamara Ziengs Akkrum Akkrum 1 0 0 0 3
38 2004 Joke Koldijk Mantgum Mantgum 0 1 1 0 3
39 2004 Miriam van der Veer Winsum Winsum 0 1 1 0 3
40 2004 Femke Akke Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 3 0 3
41 2004 Margerietha Goodijk Berlikum Berltsum 0 0 3 0 3
42 2004 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 3 0 3
43 2004 Trynke Meijer Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
44 2004 Anneke Tuinenga Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
45 2004 Bianca Leistra-Nauta Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
46 2004 Fenna Zeinstra Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
47 2004 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 1 0 0 2
48 2004 Jannine Klaver Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
49 2004 Marike Beckers Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
50 2004 Martha Bleeker 0 1 0 0 2
51 2004 Romy Van Wijngaarden 0 1 0 0 2
52 2004 Hester van der Meer Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 2 0 2
53 2004 Annemarie Tuinenga 0 0 1 0 1
54 2004 Baukje Stienstra Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
55 2004 Denise Koornstra Makkum Makkum 0 0 1 0 1
56 2004 Froukje de Vries Tzum Tzum 0 0 1 0 1
57 2004 Maaike Kuipers Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
58 2004 Marlies Rob Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
59 2004 Paule Hilverda Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
60 2004 Thekla Vietor Hitzum Hitzum 0 0 1 0 1
61 2004 Wies Brunner Jelsum-Cornjum Jelsum-Cornjum 0 0 1 0 1
62 2004 Yvette Spijkstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
63 2004 Marrit de Jong 0 0 0 0 0