Dames hoofdklasse 2005

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2005 Afke Hylkema Grou Grou 9 3 8 0 41
2 2005 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 10 3 3 0 39
3 2005 Debora Oosterman Grou Grou 10 3 2 0 38
4 2005 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 4 10 4 1 36
5 2005 Marie Heida Leeuwarden Leeuwarden 2 9 6 0 30
6 2005 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 2 9 6 0 30
7 2005 Sjoke van der Veen Arum Arum 4 7 3 0 29
8 2005 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 4 5 6 0 28
9 2005 Imke van der Leest Easterein Easterein 5 5 2 0 27
10 2005 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 4 5 4 0 26
11 2005 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 6 3 1 4 25
12 2005 Karen van der Wei Bolsward Bolsward 5 4 2 1 25
13 2005 Hermanna Miedema Hijum Hijum 5 2 5 0 24
14 2005 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 3 5 3 0 22
15 2005 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 3 3 7 0 22
16 2005 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 4 1 6 0 20
17 2005 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 2 4 3 1 17
18 2005 Geeske Hibma Heerenveen Heerenveen 2 4 2 0 16
19 2005 Hilda Tjepkema Blija Blije 3 0 3 0 12
20 2005 Marike Beckers Bolsward Bolsward 1 3 1 0 10
21 2005 Andrea de Jong Witmarsum Witmarsum 2 1 1 0 9
22 2005 Aukje Stenekes Groningen Groningen 1 2 2 0 9
23 2005 Rianne van Baarsen Hallum Hallum 2 0 2 0 8
24 2005 Tea Kingma St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 2 0 1 0 7
25 2005 Annelien Hanje Leeuwarden Leeuwarden 1 1 1 0 6
26 2005 Helena de Vries Berlikum Berltsum 1 1 1 0 6
27 2005 Miranda Kramer Dronrijp Dronrijp 1 0 3 0 6
28 2005 Sietske Poortstra Witmarsum Witmarsum 1 1 0 0 5
29 2005 Petra Vietor Raerd Raerd 1 1 0 0 5
30 2005 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 0 1 3 0 5
31 2005 Anne Afke Zijlstra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 0 0 0 3
32 2005 Paula Hilverda Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
33 2005 Jindra ten Kate Hallum Hallum 0 1 1 0 3
34 2005 Hessie Westra StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 2 0 2
35 2005 Afke Walstra Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
36 2005 Monique Stelwagen Grou Grou 0 1 0 0 2
37 2005 Doete Kooistra-De Groot Raerd Raerd 0 1 0 0 2
38 2005 Agnes Takema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
39 2005 Jantine Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
40 2005 Baukje Stienstra Mantgum Mantgum 0 0 2 0 2
41 2005 Hester van der Meer Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 2 0 2
42 2005 Jannine Klaver Minnertsga Minnertsga 0 0 2 0 2
43 2005 Linda Terpstra Grou Grou 0 0 2 0 2
44 2005 Willy Mulder-Van Der Ende Menaldum Geleen 0 0 1 0 1
45 2005 Annemiek Korf StAnnaparochie St.Annaparochie 0 0 1 0 1
46 2005 Aletta Sipma Ee Ee 0 0 1 0 1
47 2005 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 0 0 1 0 1
48 2005 Froukje Wolters Ee Ee 0 0 1 0 1
49 2005 Wies Brunner Stiens Stiens 0 0 1 0 1