Heren hoofdklasse 2005

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2005 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 21 7 3 15 80
2 2005 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 14 6 2 0 56
3 2005 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 10 8 3 1 49
4 2005 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 7 8 5 0 42
5 2005 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 7 7 4 3 39
6 2005 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 6 8 3 3 37
7 2005 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 7 3 8 1 35
8 2005 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 8 2 5 1 33
9 2005 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen, Leeuwarden,Wirdum, Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen 8 2 5 3 33
10 2005 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 5 5 2 1 27
11 2005 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 2 3 11 0 23
12 2005 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 1 8 4 0 23
13 2005 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 2 3 9 1 21
14 2005 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 3 3 4 1 19
15 2005 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 3 3 4 2 19
16 2005 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 1 2 8 0 15
17 2005 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 1 4 3 0 14
18 2005 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 1 4 3 0 14
19 2005 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 2 1 5 0 13
20 2005 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 1 4 2 0 13
21 2005 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 1 3 3 0 12
22 2005 Robert Rinia Arum, Makkum Arum, Makkum 1 2 5 0 12
23 2005 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 0 5 2 0 12
24 2005 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 0 4 3 0 11
25 2005 Pieter Scharringa Dronrijp, Welsrijp Dronrijp, Welsrijp 1 3 1 0 10
26 2005 Pieter Bakker Leeuwarden Leeuwarden 1 2 3 0 10
27 2005 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 0 3 1 0 7
28 2005 Bauke van der Graaf Berlikum Berltsum 0 1 2 0 4
29 2005 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
30 2005 Michel van der Veen Franeker Franeker 1 0 0 0 3
31 2005 Ruurd de Vries Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
32 2005 Marten Hiemstra Ried Ried 0 1 1 0 3
33 2005 Jeroen Oosterhof Groningen Groningen 0 1 0 0 2
34 2005 Sake G Porte Winsum (Gr) Winsum (Gr.) 0 1 0 0 2
35 2005 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 0 0 2 0 2
36 2005 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 0 1 0 1
37 2005 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum, Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 0 0 1 0 1
38 2005 Arjen Radix Goenga Goënga 0 0 1 0 1
39 2005 Robert Roosjen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1