Dames hoofdklasse 2020

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2020 Ilse Tuininga Franeker 3 6 2 0 23
2 2020 Margriet Bakker Easterlittens 3 6 2 0 23
3 2020 Manon Scheepstra Goutum Nederland, Goutum 5 0 4 1 19
4 2020 Nijnke Sybrandij Goutum 5 0 4 1 19
5 2020 Marrit Zeinstra Groningen 5 0 4 1 19
6 2020 Sjanet Wijnia Wommels 2 3 1 0 13
7 2020 Tineke Dijkstra Wjelsryp 2 1 2 0 10
8 2020 Louise Krol Ee 2 1 2 0 10
9 2020 Imke van der Leest Easterein 1 3 1 0 10
10 2020 Marte Altenburg Grou 2 1 1 0 9
11 2020 Anne Monfils Groningen 1 2 0 0 7
12 2020 Harmke Siegersma Berltsum 1 2 0 0 7
13 2020 Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden 1 2 0 0 7
14 2020 Sietske Okkema Easterein 0 2 0 0 4
15 2020 Martzen Deinum Wommels 0 2 0 0 4
16 2020 Jeska Terpstra Easterein 0 2 0 0 4
17 2020 Sandra Hofstra Wjelsryp 0 0 1 0 1
18 2020 Roelie Kroondijk Easterein 0 0 1 0 1
19 2020 Klasine Huistra Reduzum 0 0 1 0 1
20 2020 Jennie Terpstra Mantgum 0 0 1 0 1
21 2020 Serena Hovenga Marsum 0 0 1 0 1
22 2020 Aluca Bouma Grou 0 0 1 0 1
23 2020 Amarins de Groot Mantgum 0 0 1 0 1
24 2020 Annet de Haan St. Annaparochie 0 0 1 0 1
25 2020 Annelien Broersma Leeuwarden 0 0 1 0 1
26 2020 Lotte Delgrosso Marsum 0 0 1 0 1