Dames hoofdklasse 2006

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2006 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 17 1 4 1 57
2 2006 Afke Hylkema Grou Grou 14 2 5 5 51
3 2006 Debora Oosterman Grou Grou 12 2 6 0 46
4 2006 Imke van der Leest Easterein Easterein 8 3 4 0 34
5 2006 Aukje van Kuiken Groningen Groningen 3 7 6 1 29
6 2006 Fenna Zeinstra Sneek Sneek 5 5 3 0 28
7 2006 Marie Heida Leeuwarden Leeuwarden 2 8 5 0 27
8 2006 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 3 6 5 0 26
9 2006 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 6 2 3 1 25
10 2006 Klaske de Jong Leeuwarden Leeuwarden 1 7 6 0 23
11 2006 Hilda Tjepkema Blija Blije 3 5 3 0 22
12 2006 Sjoukje Visser Damwâld Damwâld 1 7 5 0 22
13 2006 Maaike Joostema Minnertsga Minnertsga 4 2 4 0 20
14 2006 Ingrid de Haan Rie Rie 3 2 6 1 18
15 2006 Linda Terpstra Stiens Stiens 3 1 5 1 16
16 2006 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 5 2 0 15
17 2006 Afke Kuipers Reduzum Reduzum 0 6 3 0 15
18 2006 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 2 3 2 0 14
19 2006 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 1 5 1 0 14
20 2006 Marike Beckers Bolsward Bolsward 0 5 4 0 14
21 2006 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 1 2 4 0 11
22 2006 Maaike Wind Pingjum Pingjum 2 1 2 1 10
23 2006 Ilse Arendz Leeuwarden Leeuwarden 3 0 0 0 9
24 2006 Jindra ten Kate Hallum Hallum 0 3 2 0 8
25 2006 Judy Bergsma Tirns Tirns 1 1 2 1 7
26 2006 Jantine Dijkstra Leeuwarden Leeuwarden 1 0 1 0 4
27 2006 Baukje Aalbers Sneek Sneek 0 1 2 0 4
28 2006 Gérieke de Groot Heerenveen Heerenveen 0 1 2 0 4
29 2006 Froukje de Vries Assen Assen 1 0 0 0 3
30 2006 Monique Stelwagen Grou Grou 1 0 0 0 3
31 2006 Afke Walstra Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
32 2006 Margriet Koelmans Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 0 1 1 0 3
33 2006 Hester van der Meer Scharnegoutum Scharnegoutum 0 1 1 0 3
34 2006 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 0 1 1 0 3
35 2006 Annemiek Poelsma Reahus-Tirns Reahûs 0 1 0 0 2
36 2006 Annigje Geertsma Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
37 2006 Riemke van der Zee Mantgum IJlst 0 1 0 0 2
38 2006 Andrea de Jong Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
39 2006 Sietske Poortstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
40 2006 Brecht Gerbrandy Groningen Groningen 0 1 0 0 2
41 2006 Geeske Hibma Heerenveen Heerenveen 0 0 2 0 2
42 2006 Miranda Kramer Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
43 2006 Annelien Hanje Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
44 2006 Helena de Vries Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
45 2006 Tryntsje de Jager Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
46 2006 Jeltsje Osinga St Maarten St. Maarten 0 0 1 0 1
47 2006 Rixt Bijlsma Stiens Stiens 0 0 1 0 1
48 2006 Maaike Osinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
49 2006 Jannine Klaver Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
50 2006 Astrid Hoekstra Sneek Sneek 0 0 1 0 1
51 2006 Wies Brunner Stiens Stiens 0 0 0 0 0