Heren hoofdklasse 2006

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2006 Taeke Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 14 4 5 6 55
2 2006 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 14 4 2 0 52
3 2006 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 9 9 6 6 51
4 2006 Johan van der Meulen Broeksterwoude, Damwoude, Beetgumermolen Broeksterwâld, Damwoude, Beetgumermolen 12 5 2 6 48
5 2006 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 8 9 5 0 47
6 2006 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 4 8 9 0 37
7 2006 Cornelis Tersptra Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Leeuwarden, Wirdum, Beetgumermolen 6 6 5 2 35
8 2006 Simon Minnesma Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden Menaldum, Dronrijp, Leeuwarden 5 6 4 1 31
9 2006 Rutmer van der Meer Warga, Huizum, St-Jacobiparochie Wergea, Huizum, St.-Jacobiparochie 4 8 3 0 31
10 2006 Herman Sprik Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 4 4 6 0 26
11 2006 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 2 7 5 1 25
12 2006 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 4 4 3 2 23
13 2006 Marten Feenstra Berlikum, Finkum Berltsum, Feinsum 2 6 4 0 22
14 2006 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 4 3 3 1 21
15 2006 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 4 2 5 2 21
16 2006 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 2 4 6 0 20
17 2006 Hylke R Bruinsma Ried, Minnertsga Ried, Minnertsga 3 3 4 0 19
18 2006 Pieter Scharringa Dronrijp, Welsrijp Dronrijp, Welsrijp 2 4 5 0 19
19 2006 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 3 3 2 0 17
20 2006 Robert Rinia Arum, Makkum Arum, Makkum 2 2 4 0 14
21 2006 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 2 3 0 1 12
22 2006 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 0 4 4 0 12
23 2006 Geert Faber Stiens Stiens 3 0 2 0 11
24 2006 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 0 3 5 0 11
25 2006 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 1 1 3 0 8
26 2006 Bauke van der Graaf Berlikum Berltsum 0 2 4 0 8
27 2006 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 2 0 0 0 6
28 2006 Peter de Boer Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 1 1 1 0 6
29 2006 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 1 0 3 1 6
30 2006 Erik Haitsma Wommels Wommels 1 1 0 0 5
31 2006 Johan Abma Gauw, Goenga, Sneek Gauw, Goënga, Sneek 1 0 2 1 5
32 2006 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Huizum, Groningen Oudebildtzijl, Huizum, Groningen 0 1 2 0 4
33 2006 Dirk-Yde Sjaarda Oosterend Easterein 0 1 2 0 4
34 2006 Gerrit Flisijn Gauw, Oosterend Gauw, Easterein 0 1 1 0 3
35 2006 Jan Dirk de Groot Holwerd, Buitenpost, Driezum Holwerd, Buitenpost, Driezum 0 1 1 0 3
36 2006 Jacob Klaas Haitsma Wommels, Oosterend Wommels, Easterein 0 0 3 0 3
37 2006 Jacob Zaagemans Witmarsum, Workum Witmarsum, Workum 0 0 2 0 2
38 2006 Renze Pieter Hiemstra St-Annaparochie, St-Jacobiparochie St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
39 2006 Louwrents Reitsma Leeuwarden, Dronrijp Leeuwarden, Dronrijp 0 0 1 0 1
40 2006 Eppie Weidenaar Buitenpost Buitenpost 0 0 1 0 1