Dames hoofdklasse 2007

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2007 Afke Hylkema Akkrum Akkrum 8 9 8 3 50
2 2007 Fenna Zeinstra Bolsward Bolsward 14 2 3 6 49
3 2007 Gérieke de Groot Heerenveen Heerenveen 5 10 6 0 41
4 2007 Géjanna Dijkstra Bolsward Bolsward 7 7 5 0 40
5 2007 Imke van der Leest Easterein Easterein 9 1 3 0 32
6 2007 Maaike Joostema, Minnertsga 9 2 1 0 32
7 2007 Marie Heida Leeuwarden Leeuwarden 5 5 3 0 28
8 2007 Sjoukje Visser Ee Ee 2 9 3 1 27
9 2007 Debora Oosterman Grou Grou 3 3 7 0 22
10 2007 Ingrid de Haan Melbourne Melbourne 5 1 4 0 21
11 2007 Klaske de Jong Leeuwarden Leeuwarden 3 5 2 0 21
12 2007 Aukje van Kuiken Ee Ee 3 3 3 1 18
13 2007 Maaike Wind Wieringerwerf Wieringerwerf 2 4 4 0 18
14 2007 Afke Kuipers Mantgum Mantgum 2 2 7 1 17
15 2007 Margriet Koelmans Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 4 1 1 0 15
16 2007 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berltsum Berltsum 1 5 1 0 14
17 2007 Linda Terpstra Grou Grou 1 2 6 0 13
18 2007 Miranda Scheffer Menaldum Menaldum 2 1 2 0 10
19 2007 Sjoke van der Veen Arum Arum 1 2 3 0 10
20 2007 Inge Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 2 4 0 8
21 2007 Afke Walstra Bolsward Bolsward 2 1 0 0 8
22 2007 Bianca van der Veen Leeuwarden Leeuwarden 1 2 1 0 8
23 2007 Baukje Aalbers Sneek Sneek 0 3 1 0 7
24 2007 Hilda Tjepkema Blija Blije 0 3 0 0 6
25 2007 Tineke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 1 1 0 0 5
26 2007 Hermanna Miedema Hijum Hijum 1 1 0 0 5
27 2007 Riemke van der Zee Mantgum IJlst 0 2 1 0 5
28 2007 Idkse Zijlstra Bolsward Bolsward 0 2 1 0 5
29 2007 Romy van der Veen St Jacobiparochie St. Jacobiparochie 0 1 3 0 5
30 2007 Nynke van der Meij Holwerd Holwerd 1 0 1 0 4
31 2007 Brecht Gerbrandy Groningen Groningen 1 0 0 0 3
32 2007 Miranda Kramer Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
33 2007 Joutsen Okkema Sneek Sneek 1 0 0 0 3
34 2007 Anna-Lynn Wijbenga Ferwerd Ferwert 0 0 3 0 3
35 2007 Jindra ten Kate Hallum Hallum 0 0 3 0 3
36 2007 Janny de Haan Holwerd Holwerd 0 0 3 0 3
37 2007 Tamara Ziengs Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
38 2007 Rixt Hettinga Terhorne Terherne 0 1 0 0 2
39 2007 Maaike Osinga Franeker Franeker 0 0 2 0 2
40 2007 Karina Frijling Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
41 2007 Rianne van Baarsen Hallum Hallum 0 0 1 0 1
42 2007 Baukje Stienstra Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
43 2007 Jeltsje Osinga St Maarten St. Maarten 0 0 1 0 1
44 2007 Berber Rinskje Ferwerda Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
45 2007 Anke Algra Scharnegoutum Scharnegoutum 0 0 1 0 1
46 2007 Annelien Hanje Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1